© shutterstock

Gemeenschapsonderwijs rekent af met almachtig lessenrooster

Meer Nederlands en minder Frans in de ene school dan in de andere. Scholen die traditionele vakken samenvoegen in nieuwe ‘clusters’. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) geeft haar scholen veel vrijheid in de manier waarop zij de leerstof aanbieden vanaf 1 september 2019, met de start van het hervormde middelbaar. “We kiezen voor maatwerk voor scholen”, zegt topvrouw Raymonda Verdyck.

Jens Vancaeneghem

Meer over Onderwijs

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws