© Jo Gennez

© Jo Gennez

© Jo Gennez

“Vrede is het mooiste geschenk”

100 jaar Wapenstilstand op Brustems Singelplein

Op 11 november 1918 om 11 uur in de ochtend zwegen de wapens na een conflict dat meer dan vier jaar duurde en miljoenen slachtoffers eiste. Honderd jaar later werd het einde van de Eerste Wereldoorlog op heel wat plaatsen in Europa uitvoerig herdacht. Ook in Brustem vond de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats aan het monument op het Singelplein.

Jo Gennez

Om elf uur luidden de klokken van alle kerken in België gedurende een tiental minuten onafgebroken. Dat gebeurde honderd jaar geleden ook, na het ondertekenen van een Wapenstilstand. Maar met het stilleggen van de vijandelijkheden was vrede nog geen feit. Haat en wrok zinderden na en vormden 22 jaar later de basis voor een nieuwe wereldoorlog. Nooit meer oorlog is dan ook geen holle slogan. “Vrede is het mooiste geschenk dat de politiek ons kan bezorgen”, zei schepen Hilde Vautmans tijdens de herdenkingsplechtigheid in Brustem. We moeten het verhaal blijven vertellen en de slachtoffers blijven herdenken. “Daarom is het ook belangrijk kinderen en jongeren te betrekken bij deze herdenking.” De Brustemse jeugd was goed vertegenwoordigd via onder meer basisschool De Boomhut en Chiro Sint-Christina. Tijdens de plechtigheid legden vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de militaire overheid en de vaderlandslievende verenigingen enkele bloemenkransen neer aan het monument. Vervolgens werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een receptie in het oud-gemeentehuis.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio