© Ghislain Lambrechts

© Ghislain Lambrechts

© Ghislain Lambrechts

© Ghislain Lambrechts

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Hendrieken-Voort herdenkt 100 jaar Wapenstilstand

De inwoners van Hendrieken en Voort hebben zondag 11 november hun dorpsgenoten herdacht die tijdens beide Wereldoorlogen hun plicht deden om onze democratie en vrijheid te vrijwaren.

Ghislain Lambrechts

In aanwezigheid van talrijke vaandeldragers en inwoners begon de plechtigheid op het kerkhof in Hendrieken, een traditie ingevoerd sinds 2011. Door de nabestaanden van de oud-strijders werd een roos op het graf gelegd. Vervolgens werd de huldiging verder gezet aan het monument in Voort met toespraken door Jos Lenaers namens Wapenbroederschap Hendrieken-Voort en door Kim Mommen, schepen van sport, senioren en ICT, vertegenwoordiger van de stad Borgloon. Centraal was de boodschap dat we in onze internationale gemeenschap moeten blijven bouwen aan een manier om de vrede te bewaren. De herdenkingsplechtigheden van vandaag kunnen ons hierbij helpen om te blijven strijden tegen alle verbaal en fysiek geweld in deze wereld, naar het voorbeeld van onze oud-strijders en hun gesneuvelde makkers. Na afloop werden alle aanwezigen uitgenodigd door de gastvrije Sint-Sebastiaansgilde voor een gezellige receptie. Ze ontvingen tevens een herinneringsprentje met als thema 'het Madeliefje' en 'In Vlaanderens velden'.

Reeds in september 1914, net na de Eerste Slag bij de Marne, ontstond bij de soldaten de gedachte een veldbloem te kiezen als symbool voor hun lot. Een veldbloem van daar die in de omwoelde aarde van het slagveld steeds weer snel opschoot.De Fransen kozen voor de blauwe Korenbloem die de kleur had van de uniformjas zoals die de Franse militairen droegen bij de aanvang van de oorlog.In mei 1915 schreef de Canadese arts John McRae het alom gekende gedicht “ In Flanders Fields” waardoor de rode Klaproos de bloem werd voor de Britse troepen.De Belgen kozen het witte Madeliefje dat met zijn kleur ook nog eens symbool voor vrede was. Het lijkt thans vergeten maar soldaten stopten toen in hun brieven naar huis geregeld gedroogde madeliefjes “ van de boorden van den IJzer”.In België is het Madeliefje op de achtergrond geraakt. De provincie Limburg nam het initiatief bij de 100-jarige Herdenking van de Eerste Wereldoorlog om het Madeliefje in ere te herstellen. Draag het Madeliefje en toon zo dat ook de Belgen hun oorlogsslachtoffers, burger en militair , niet vergeten zijn.In Vlaanderens velden bloeien de klaprozentussen de kruisen, rij aan rijdie onze plek aangeven; en in de luchtvliegen de leeuweriken, nog steeds dapper zingendzelden gehoord te midden van het kanongebulderaan de grond.Wij zijn de doden. Enkele dagen geledenleefden we nog, voelden de dageraad,zagen de zon ondergaanbeminden en werden bemind en nu liggen we inVlaanderens velden.Neem ons gevecht met de vijand weer op:tot u gooien wij, met falende handde toorts; aan u om haar hoog te houden.Als gij breekt met ons die stervenzullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozenin Vlaanderens velden.Vertaling in 1968 door Bert Decorte ( 1915-2009)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio