Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee

Abonnee worden? Kies je leesformule >

vrijdag 9 november 2018 - Bilzen
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

De eigenaars van het zonnepanelenpark in Munsterbilzen moeten het met 4 miljoen euro minder subsidie doen. Karel Hemerijckx

Rechter tikt netbeheerder Infrax en energiewaakhond VREG op vingers voor lakse houding

Zonnepanelenpark Bruno krijgt 4 miljoen euro minder subsidie

bilzenHet Bilzense industriële zonnepanelenpark Mobility Center van Bruno Invest krijgt minder subsidie dan het had gewild. Dat heeft de Ondernemingsrechtbank in Hasselt deze week beslist. In plaats van 330 euro per groenestroomcertificaat, oordeelt de rechtbank dat het 240 euro moet zijn omdat de eigenaar te laat klaar was met zijn installatie. Voor de installatie zijn dat over de subsidielooptijd van 20 jaar ruim 4 miljoen euro minder inkomsten dan gepland. Eigenaar Bruno Invest overweegt om in beroep te gaan, netbeheerder Infrax wilde niet reageren.

Het dossier rond het Mobility Center sleept al even aan. Eigenaar Bruno Invest discussieert al jaren met energiewaakhond VREG en netbeheerder Infrax (nu Fluvius) over de hoogte van de groenestroomcertificaten.

Waar begint het? Eind maart 2011 beslist de vennootschap Bruno Invest om ongeveer 8 miljoen euro te investeren in een grote installatie aan het Mobility Center in Munsterbilzen. De installatie met maar liefst 12.852 zonnepanelen heeft een vermogen van ruim 3 MWpiek. Aan de geldende tarieven (330 euro per certificaat) zou de installatie 847.110 euro per jaar opbrengen. Of een totaalbedrag van bijna 17 miljoen euro over de looptijd van 20 jaar.

Fotodossier

Omdat in die periode de vraag naar de lucratieve groenestroomcertificaten de pan uitswingt, neemt de Vlaamse regering corrigerende maatregelen. Het tarief voor industriële installaties wordt geleidelijk aan verlaagd: op 1 juli 2011 van 330 naar 240 euro per certificaat. De installatie in Munsterbilzen wordt vlak voor die deadline gekeurd door een erkend bureel.

 

Maar op 2 juli 2011 stelt een gerechtsdeurwaarder met een fotodossier vast dat driekwart van de kabels nog niet aangesloten waren. Toen de VREG daarover op de hoogte werd gebracht, besliste de energiewaakhond om de subsidie terug te schroeven van 330 tot 240 euro per groenestroomcertificaat.

Niet tijdig klaar

In de rechtbank verzandde dat vorige maand in een technische en detaillistische discussie over wat een keuring van een industriële zonnepaneleninstallatie precies moest inhouden. De Hasseltse rechter is van oordeel dat het wel duidelijk is. “Het vonnis komt er op neer dat de rechtbank heeft vastgesteld dat de installatie op 30 juni 2011 nog niet klaar was, en op die datum nog niet in gebruik genomen had kunnen worden. Dat is te wijten aan eigen toedoen van de eigenaar, van de aannemer of van de keurder”, zegt persrechter Guy Hermans. “Daarom had de VREG geen groenestroomcertificaten van 330 euro mogen toekennen. Bruno Invest kan voor de toekomst enkel aanspraak maken op certificaten van 240 euro.”

De rechter oordeelt dat de eigenaar niet klaar was op 30 juni 2011, en dus ook geen aanspraak kan maken op hogere subsidies Guy HERMANS persrechter

Principevonnis

Wel oordeelt de rechtbank dat Bruno Invest alle tot op heden ontvangen steun mag behouden. Voor die beslissing steunt de rechtbank zich op het gebrek aan inspanning en doortastendheid waarmee de VREG en netbeheerder Infrax de aanvraag hebben behandeld.

Bruno Invest wilde van Infrax en de VREG ook een schadevergoeding van 100.000 euro voor geleden imagoschade, maar die eis werd ongegrond verklaard.

Volgens insiders gaat het hier om een principevonnis dat mogelijk gevolgen heeft voor eigenaars van zonnepanelen die op dezelfde manier net te laat waren met een afgewerkte installatie en dus in een lagere subsidiecategorie vallen, ook al moeten keurings- of andere attesten bewijzen dat ze wel op tijd klaar waren.

Bruno Invest

“Group A moet onze overeenkomst naleven”

GENKDe eigenaar van Bruno Invest reageert via een communiqué van haar advocaten: “We hebben kennis gekregen van het vonnis van de Ondernemingsrechtbank. De vordering tot het verkrijgen van 330 euro per groenestroomcertificaat werd afgewezen. De vordering van Infrax tot integrale terugbetaling van alle uitbetaalde groenestroomcertificaten wordt eveneens afgewezen. Belangrijk is dat Bruno Invest voor de toekomst nog steeds 240 euro per certificaat zal blijven ontvangen. Gezien de duidelijke bepalingen van de aannemingsovereenkomst en de resultaatsverbintenis dient Group A – het vroegere Belisol – onze cliënten te vrijwaren van de gevolgen van het niet-tijdig en volledig afwerken van de PV-installatie. Er zal omtrent een mogelijk hoger beroep met Group A overlegd worden.” (rd)

VREG

“Werden destijds overstelpt door aanvragen”

BRUSSELDe rechter stelt zich vragen bij de controletaak van de VREG, en vraagt zelfs of de energiewaakhond het beginsel van behoorlijk bestuur wel heeft nageleefd. Woordvoerder Dirk Van Evercooren verwijst in zijn antwoord naar de jaarverslagen van de VREG. “In 2008 en 2009 werden we overspoeld door aanvragen en de rush nam nog toe door de verandering van het steunmechanisme. Dit legde heel wat druk bij de VREG. In 2011 werd de reglementering aangepast waardoor controles makkelijker werden. Hierdoor werd in 2011 voor 81 installaties de hoogte van de minimumsteun verlaagd. Op vraag van de VREG werden in dat jaar ook 324 controles uitgevoerd door de netbeheerders. In 2012 is de controlebevoegdheid over gegaan naar de netbeheerders en sinds het nieuwe decreet hebben ze ook meer middelen en bevoegdheden om die controles te doen.” (malu)

Group A

“Vonnis slaat als een tang op een varken”

BRUSSELDe advocaat van groep A. (Belisol), meester Paul Van der Putten, vindt dat de uitspraak van de rechter “als een tang op een varken slaat” vanwege de eerdere uitspraak van de strafrechter in Tongeren. “Die oordeelde toen dat de regelgeving zeer onduidelijk was omdat er in de wet niet precies omschreven staat wat er moet worden gekeurd.” Dat dit later werd bijgestuurd door mededelingen van de VREG vindt hij geen argument. “Mededelingen hebben niet dezelfde waarde als wetten. Ik beraad nu met mijn cliënt wat onze volgende stappen zijn. Ik zal hem adviseren in beroep te gaan.” (malu)

Nieuwe Video's