Werknemer kan vakantierechten niet automatisch verliezen omdat hij geen vakantie vroeg

Een werknemer kan niet automatisch zijn recht op jaarlijks verlof verliezen om hij geen verlof gevraagd had. Indien de werkgever kan aantonen dat de werknemer in de mogelijkheid was om zijn verlof op te nemen maar dat bewust niet deed, kan dit wel leiden tot het verlies van de vakantierechten en het recht op een vergoeding als de werkrelatie beëindigd werd.

Dat stelt het Europees Hof van de Europese Unie dinsdag in een arrest over twee zaken met Duitse werknemers.

In de eerste zaak deed iemand een voorbereidende juridische stage in de administratie van het Land Berlijn. Hij nam de jaarlijkse vakantiedagen waarop hij recht had niet op en vroeg na afloop van zijn stage een financiële vergoeding voor de niet opgenomen vakantiedagen. Dat werd geweigerd waarop hij in beroep ging. De tweede zaak had betrekking op het Max-Planck-Gesellschaft dat een werknemer twee maanden voor het einde van diens arbeidscontract had gevraagd om de resterende vakantiedagen op welbepaalde tijdstippen op te nemen. De werknemer ging daar niet op in en stapte naar de arbeidsrechtbank toen de werkgever de niet opgenomen vakantiedagen weigerde te vergoeden.

Het Hof van Justitie stelt dinsdag dat het Europees recht stelt dat een werknemer niet automatisch zijn vakantierechten kan verliezen. Hij kan dus ook niet automatisch het recht op een vergoeding verliezen voor de vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het Hof wijst er wel op dat de werknemer zijn rechten kan verkiezen indien hij de kans gekregen heeft om zijn verlof op te nemen. Het is aan de werkgever om dit te bewijzen.