Nieuw platform beoordeelt sociale vaardigheden collega’s en/of zakenrelaties

Print
Nieuw platform beoordeelt sociale vaardigheden collega’s en/of zakenrelaties

Rudi Princen van TalentScored. Foto: HBvL

Appreceval is een nieuw social mediaplatform waarmee iedereen de social skills van collega’s of zakenrelaties een score kan geven. Op die manier kunnen werkgevers makkelijk de juiste kandidaat rekruteren. De tool, in Limburg ontwikkeld, kan ook gebruikt worden om je eigen cv te laten beoordelen en om interessante opleidingen en boeken te ontdekken voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Facebook en LinkedIn kent natuurlijk iedereen. Appreceval wil zich daar tussen worstelen met een specifieke doelstelling. “De naam is een combinatie van de woorden appreciation en evaluation”, zegt Rudi Princen van TalentScored, het bedrijf uit Kortessem dat Appreceval heeft ontwikkeld.

“We zijn ervan overtuigd dat waardering een sterke positieve impact heeft op mensen en de mate waarin ze presteren op het werk. Wie veel appreciatie krijgt, in welke vorm ook, zal zelfzeker en gemotiveerd zijn om zijn taken steeds beter uit te voeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze hierdoor groeien, wat niet alleen goed is voor hun persoonlijk welzijn en carrièrekansen, maar ook goed nieuws betekent voor de werkgever van de gemotiveerde werknemers. Met Appreceval geven we mensen de kans om in alle openheid en los van de bedrijfsstructuur, hun waardering uit te drukken voor collega’s, vrienden, klanten of leveranciers. En dit over de landsgrenzen heen.”

Objectief

Waar LinkedIn via ‘endorsements’ de mogelijkheid biedt om de appreciatie uit te drukken voor de technische kennis en ervaring van mensen waarmee men gewerkt heeft, richt Appreceval zich op de social skills. “We willen erkenning laten uitdrukken voor positieve waarden zoals enthousiasme, creativiteit, motivatie, sociale verbondenheid, humor, enzovoort”, licht Rudi Princen toe. “Daarnaast is er ruimte om echte sociale vaardigheden van anderen te waarderen, zoals leiderschap, communicatie, ondernemingszin, emotionele intelligentie of teamspirit. Het is tevens mogelijk om prestaties en verwezenlijkingen van de persoon in kwestie in de kijker te plaatsen. Zo krijgt de lezer een totaalbeeld van zowel de persoonlijkheid als de realisaties van de betrokkene.”

Appreceval werkt zoals de beoordelingen van restaurants of hotels. “Staat er maar één score of aanbeveling, weet je uiteraard niet zeker of dat objectief is”, aldus Rudi Princen. “Maar als er 200 of meer reacties staan, valt er een rode draad vast te stellen die waarheidsgetrouw is.”

Aanbevelingen

Wat kan je ermee doen? “Voor de personen die beoordeeld worden, is het fijn om te horen dat ze gewaardeerd worden”, zegt de zaakvoerder van TalentScored. “Het zal hen motiveren om de lovende woorden kracht bij te zetten en daarin nog te groeien. Het totaalbeeld geeft aan of de persoon in kwestie al dan niet een ‘high performer’ is. Dit evaluatie-luik van de tool is interessant voor de betrokken werknemer, want hij kan de talenten op zijn cv benchmarken met andere, vergelijkbare profielen.”

“Er kan bij Appreceval een rapport worden opgevraagd dat feedback geeft over de sociale vaardigheden, die al dan niet in sterke mate aanwezig zijn op het cv. Op die manier heeft elke werknemer een instrument met aanbevelingen in handen om aan zijn social skills te werken en zijn cv te optimaliseren. Het persoonlijk groeitraject kan bovendien ondersteund worden door de gepaste opleidingen, coaching en vakliteratuur te vinden op Appreceval. De werknemer kan dit zelf uitstippelen of het overlaten aan de werkgever, die op basis van de objectieven een vervolmakingsprogramma kan suggereren, met als doel een high performer te vormen.”

Lees verder:

> 

> 

>