Heel het dorp op de been voor de opening van het Werm Huis

Print

Werm

Hoeselt - Onlangs werd na 18 maanden renovatie en heropbouw het Werm Huis feestelijk ingehuldigd tijdens een echt dorpsfeest in Werm. Het Werm Huis vervulde meteen zijn opdracht: kansen tot warme ontmoeting bieden.

Het verhaal start bij de bouw van een parochiezaal zo'n 50 jaar geleden onder leiding van pastoor Nassen. Met zeer beperkte middelen, met veel gerecupereerd en tweedehands materiaal, maar vooral met zeer veel inzet werd toen de zaal gebouwd door en voor de inwoners van Werm. In de jaren daarna is die nog wat vergroot en verbeterd, maar nu was het beste er toch vanaf.
In oktober 2015, besliste de vorige zaalraad om initiatieven te nemen voor verjonging en uitbreiding met als doel om een renovatie op starten. De reden was dat er dringend verbeteringen moesten uitgevoerd worden: het dak lekte op meerdere plaatsen, de houten ramen waren bijna verpulverd, de mazoutketel kon elk ogenblik de geest geven , er was totaal geen isolatie en bijna niemand durfde nog op de zolder komen wegens instortingsgevaar. Er werd een nieuwe VZW gevormd waarin nieuwe en jonge mensen zetelen en ook alle gebruikers van de zaal hun inspraak hebben. Om aan de nodige financiële middelen te geraken werd er ingezet op verschillende punten: de opbrengsten van de verkoop van de pastorij van Werm, financiële hulp van de gemeente, de kerkraad, het OCMW, een impulssubsidie van provincie Limburg, Vlaanderen en Europa ter bevordering van de versterking van de kleine woonkernen en ook de noodzaak om de kinderopvang te huisvesten in de nieuwe zaal.
Omdat de zaal een huis moet worden voor en door de mensen van Werm en bij uitbreiding Hoeselt en de omliggende gemeenten, zijn zoveel mogelijk lokale ondernemers en mensen aangeschreven om de uitvoering te verwezenlijken.
Het logo van onze zaal is ontworpen door een oud-leerling, de plannen zijn getekend door een architect geboren en getogen in Werm. De veldbrikken komen uit het dorp, net als de ramen en al het drukwerk. Daarnaast hebben verschillende aannemers uit Hoeselt meegewerkt aan deze renovatie.
Wat de vzw met deze renovatie vooral wil bereiken is een nieuwe voedingsbodem te creëren en sociaal weefsel ontwikkelen. Wanneer we zien dat vele vrijwilligers, jong en oud, uren en dagen zich hebben ingezet om de zaal startersklaar te maken, zie je dat het doel al voor de opening helemaal bereikt was: Ontmoeting organiseren, creëren en aanmoedigen.
Het Werm Huis is meer dan ooit de enige plaats in Werm waar mensen mekaar kunnen ontmoeten tijdens een feest, een vergadering, bij de kinderopvang, eetdag of actief aan de slag in en rond de volkstuintjes. In de toekomst zal er nog een petanqueveld en een groengebied gerealiseerd worden waar kinderen tijdens en na de lessen kunnen genieten van de natuur.

Tijdens de inhuldigingsplechtigheid dankte een trotse voorzitter Marcel Neven iedereen die om het even welke manier heeft meegewerkt aan het welslagen van dit unieke project. Hij dankte ook de nodeloze inzet van velen, de vele vaak anonieme weldoeners, de instanties die mee hielpen zorgen voor de financiële middelen en de meewerkende verenigingen
Deken EH Eric Reynders zegende het kruis van wijlen diaken Hubert Lenaers als teken van verbondenheid en warmte waarmee het Werm Huis zijn sociale functie wil blijven vervullen.
Het feest bracht ruim 400 mensen op de been die een kijkje mochten nemen in de vernieuwde zalen, kinderopvang, nieuwe keuken en zelfs een moestuin in het Werm Hofke. Haast ieder bezoeker voelde het warme aan van dit unieke samenwerkingsverband tussen parochie, gemeente, OCMW, provincie en Europa.
De toekomst voor samen-leven en samen-feesten in Werm is verzekerd voor de toekomst.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio