Eerstejaars SHD ontdekken loof- en naaldbos

Print

Foto: Stedelijke Humaniora

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Naar jaarlijkse gewoonte brak in september de tijd weer aan om met de eerstejaars van de Stedelijke Humaniora op biotoopstudie te gaan in Bokrijk.

Na een korte busrit stond de gids ons bij aankomst al op te wachten. Vooraleer de leerlingen echt aan de slag gingen, konden ze genieten van een interactieve projectie. Hier werden een aantal biotopen getoond waarbij het scherm reageerde op bewegingen van leerlingen. Hier konden ze zich om te beginnen al goed uitleven. Daarna was het tijd voor het serieuze werk: het vergelijken van een loofbos en een naaldbos. De leerlingen werden per klas in vier groepjes verdeeld en per groepje moesten ze een aantal opdrachtjes uitvoeren onder leiding van de natuurgids. Een eerste opdracht was het onderzoeken van de bodem: met een gutsboor werden de strooisellaag, de humuslaag en de grondsoort grondig bestudeerd. De leerlingen moesten goed samenwerken om dit tot een goed einde te brengen.
Bij de tweede opdracht werden de bodemdiertjes onderzocht. Dit vonden de meeste leerlingen de leukste opdracht. De echte waaghalzen durfden zelfs spinnen, kevers en kikkers te vangen. Dit zorgde voor heel wat plezier. Bij de derde opdracht onderzochten de leerlingen de menselijke invloed in de bossen. Ook niet onbelangrijk, want we staan er te weinig bij stil hoeveel wijzelf kunnen betekenen in de natuur. Het was voor de leerlingen dan ook interessant om dit te onderzoeken. De laatste opdracht was het moeilijkste: de leerlingen moesten kruiden, struiken en bomen determineren. Hiervoor hadden ze de geziene leerstof van natuurwetenschappen nodig. Alle leerlingen hebben dit tot een goed einde gebracht.
Tot slot werd de luchtvochtigheid, de temperatuur en de windsnelheid gemeten, bij de leerlingen beter bekend als de abiotische factoren. De leerlingen aten samen met de begeleidende leerkrachten hun boterhammetjes op en keerden na een leerrijke voormiddag weer terug naar school. Hier zullen de resultaten nog uitvoerig besproken worden in de klas.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio