Leerlingen Agnetencollege Peer beheren houtkanten

Print
Peer - Op woensdagvoormiddag 3 oktober deden 88 leerlingen van het Agnetencollege Peer aan houtkantbeheer in natuurgebieden aan het Monshof in Reppel en aan Mullemer Bemden in Peer. Met respectievelijk 46 leerlingen in Reppel en 42 leerlingen in Peer werden de krachten evenredig verdeeld over de Vallei van de Abeek en de Dommelvallei. Dat deden ze in het kader van V(ak)Overschrijdende) E(ind)T(ermen).

Dat betekent dat leerlingen van het Agnetencollege Peer activiteiten doen die niet in hun lessenpakket opgenomen zijn. De leerkrachten van de eerste graad van het secundair onderwijs kiezen dan voor onder andere werken in de natuur als zorg voor de omgeving. Vanaf 2018 krijgt deze samenwerking tussen de school en Natuurpunt een extra dimensie doordat er gewerkt werd aan de hand van een excursiebundel Houtkanten die door de leerkrachten op voorhand en/als naverwerking gebruikt kan worden. Regionaal Landschap Lage Kempen, tevens opsteller van de excursiebundel, en Plattelandsklassen waren de andere partners

Vrijwilligers van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer gaven per locatie aan de hand van de bundel uitleg bij de uit te voeren houtkantbeheer en natuurbeheerwerken, passend in het zevenjaarlijkse houtkantenbeheer. Doel is de houtkant te verjongen en als natuurlijk Klein Landschapselement (KLE) als omgevingsbelevingswaarde en als stapsteen te behouden, waarin dieren en planten zich thuis voelen. Insecten, kleine en grote zoogdieren en vogels vinden hierin voedsel, nestgelegenheid en kunnen zich hierin veilig verplaatsen. Dat is belangrijk voor het behoud van een gezonde populatie. Behoud van landschap en biodiversiteit is actueel en is hier zeker van toepassing.

In Reppel sleepten de kinderen materiaal van een in beheer zijnde houtkant naar de door vrijwilligers bediende hakselaar. Daar werd het materiaal versnipperd, om later gebruikt te worden als strooisel op wandelpaden. De leerlingen konden eigenhandig meewerken aan het proces van verjonging en opslaan van materiaal voor hergebruik. Ook het zwaardere werk werd niet ontlopen: de dikke zwaardere stammen werden met verenigde krachten op een aanhangwagen gestapeld. Een tweede groep werd gegidst door het natuurgebied in de directe omgeving van het Monshof waar houtkanten belangrijke landschapselementen zijn.

In Peer werd een houtkant door een groep leerlingen onder handen genomen met handzaag en kniptang. Met dit materiaal werden drie takkenwallen gemaakt. Die werden al dansend en spelend werden aangestampt zodat al het materiaal gebruikt kon worden. Dikkere boompjes langs de Dommel werden volgens het principe van houtkantbeheer met kunde en inzet afgezaagd. Een tweede groep maakte een kikkerpoel schaduwvrij. Met de afgezaagde boompjes werd dan een vierde takkenwal gemaakt waaronder dieren kunnen schuilen en nestelen.

Na frisdrank en warme of koude choco wisselden de groepen zodat alle leerlingen actief met natuur en milieu konden kennismaken. Een vakgebied dat nu en in de toekomst zeer actueel, belangrijk en met zorg behandeld moet worden. Behoud van natuur en milieu is een buffering tegen de klimaatopwarming. Natuurpunt bedankt het Agnetencollege, de leerlingen, de leerkrachten, de eigenaars van de percelen, Regionaal Landschap Lage Kempen, Plattelandsklassen, de educatieve medewerkster, de professionele ploeg van NP en de vrijwilligers voor het slagen van deze actie.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio