Financiën overlegt met noorderburen over grensarbeiders

Print
Financiën overlegt met noorderburen over grensarbeiders

Jos Poukens van ACV verwacht een enorme chaos als 33.000 Belgische grensarbeiders in Nederland hun misgelopen heffingskorting gaan terugvorderen. Foto: Dick Demey

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) plant overleg met Nederland over een beslissing van onze noorderburen waardoor duizenden Belgische grensarbeiders vanaf volgend jaar 50 euro per maand minder netto uitbetaald dreigen te krijgen. Nederland brengt immers de algemene heffingskorting niet meer in rekening, waardoor de belastingplichtige het geld pas achteraf kan terugkrijgen via de belastingbrief.

LEES OOK: Weer fiscaal obstakel voor duizenden grensarbeiders

Vandaag worden de heffingskortingen van Belgische grensarbeiders meteen bij de berekening van de belastingen in mindering gebracht. Dat staat ook zo in het Belgisch-Nederlandse belastingverdrag. Maar in het Nederlandse Belastingplan 2018 werd beslist een deel van die algemene heffingskorting voor buitenlandse werknemers niet langer rechtstreeks toe te kennen. In het slechtste geval houdt de grensarbeider 600 euro per jaar netto minder over.

Met de wetswijziging probeerde de Nederlandse fiscus misbruik met heffingskortingen tegen te gaan. Volgens specialist grensarbeid Jos Pouskens van het ACV gebeurde het maar al te vaak dat buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen, te veel korting kregen. “De Nederlandse staat moest dat geld dan achteraf terugvorderen. Je begrijpt dat dit in Polen of Hongarije niet altijd even evident is. De Nederlandse regering heeft de rollen nu omgedraaid en daar zijn dus ook Belgische grensarbeiders het slachtoffer van”, zegt Pouskens vandaag in onze krant.

Wie de misgelopen korting toch nog wil opeisen, kan dat via de belastingbrief. De vakbondsman verwacht echter een enorme chaos wanneer duizenden grensarbeiders die korting gaan terugvorderen. Het kabinet-Van Overtveldt zal overleg plegen met de Nederlandse administratie om aan het probleem een mouw te passen.