© HBvL

Leopold Evens: de Meeuwense pater die ook moslims in de armen sloot

Met een sterke achterban in België timmerde Leopold Evens, beter gekend als ‘pater Pol’ uit Meeuwen, aan een betere toekomst in Pakistan. Letterlijk: als missionaris trok hij in Bhai Pheru, op zestig kilometer van Lahore, kerken en scholen op voor de laagste kaste, met wie hij meer dan veertig jaar samenleefde. “Pas dan weet je wat het is om christen te zijn.”

Sue Somers

Meer over Het Laatste Woord HBVL

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws