Gedenkplaat voor Russische krijgsgevangene in Zwartberg

Aan opvangcentrum Regenboog in Zwartberg is een gedenkplaat voor Russische krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog ingehuldigd.

cn

De plechtigheid werd ondersteund door vaandeldragers van oudstrijdersverenigingen. De houten barakken waarin de Duitse bezetter de Russen gevangen hield werden ook na de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Aanvankelijk om Vlaamse collaborateurs en Duitse militairen gevangen te houden en nadien als tijdelijke huisvesting voor Italiaanse mijnwerkers.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio