© AFP

Briefschrijvers hoopten “constructief gesprek” op te starten over problematiek bij Jan Fabre

De ondertekenaars van de open brief over Jan Fabre reageren vrijdagavond kort op de “commotie” die ontstaan is. Ze hoopten met de brief “een constructief en open gesprek op te starten omtrent de problematiek in de cultuur- en mediasector en daarbuiten”, zo zeggen ze in een mededeling na de reactie van Jan Fabre en het gezelschap Troubleyn.

“De brief is daartoe inderdaad een aanzet geworden en er werd naar ons geluisterd”, aldus de ondertekenaars. “We stellen vast dat de zaak au sérieux genomen wordt en dat de bevoegde instanties onderzoeken zullen opstarten en met de verantwoordelijken in gesprek zullen gaan.”

“Het was onvermijdelijk dat de brief veel commotie” zou teweegbrengen, “hoewel dit niet onze intentie was”, zeggen de ondertekenaars nog. “We zagen echter geen andere manier om deze situatie aan te kaarten. We hopen dat dit Jan Fabre en Troubleyn er niet van weerhoudt om nu al acties te ondernemen om de werkomstandigheden binnen het gezelschap te verbeteren.”

De ondertekenaars zullen naar eigen zeggen als groep niet meer publiek reageren op deze zaak.

De boodschap van de ondertekenaars werd naar Belga verstuurd via het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het instituut benadrukt wel dat het in deze zaak louter optreedt “als media-buffer om de mediastroom voor de groep ondertekenaars beheersbaar te houden en om hun anonimiteit te kunnen garanderen”. Het instituut reageert niet ten gronde op de zaak.

Meer over Jan Fabre

Aangeboden door onze partners