Vrijwilligers mogen jaarlijks 2.500 euro kosten maken voor hun sportclub

Print
Vrijwilligers mogen jaarlijks 2.500 euro kosten maken voor hun sportclub

Foto: ss

Brussel -

Vrijwilligers kunnen voortaan een kostenvergoeding van 2.500 euro per jaar kunnen ontvangen in plaats van de huidige 1.361,23 euro. De ministerraad zette vrijdag het licht op groen voor kb van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters. De verhoging is geldig voor vrijwilligers in sport, niet-dringend ziekenvervoer en nacht- en dagopvang

“Voor vrijwilligers zoals nachtoppassen of ziekenvervoerders was de huidige kostenvergoeding soms te laag om hun werkelijke kosten te dekken. Dat zorgde ervoor dat ze na een tijdje moesten stoppen met hun vrijwilligerswerk. We trekken de kostenvergoeding nu op voor die vrijwilligers, zodat ze op een comfortabele manier hun vrijwilligerswerk kunnen verderzetten”, stelt Peeters. Een vrijwillige nachtoppas ontvangt gemiddeld een kostenvergoeding van 32 euro per nacht, waardoor het maximumplafond van 1.361 euro al na 42 nachten bereikt is. “Dat is jammer voor een vrijwilliger die misschien graag zijn vrijwilligerswerk wil verderzetten. Er moet dan bovendien een nieuwe nachtoppas worden gezocht voor de hulpbehoevende, wat emotioneel zwaar is voor hen”, aldus de CD&V-vicepremier.

Het hogere plafond voor de onkostenvergoeding geldt voor nacht- en dagoppas bij hulpbehoevende personen, het niet-dringend liggend ziektenvervoer en vrijwilligers in de sportsector, met name sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, en seingever bij sportwedstrijden.

Plafond van 6.000 euro

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block, die ook melding maakt van deze beslissing van de ministerraad, wijst erop dat de onkostenvergoeding niet combineerbaar is met het onbelast bijverdienen, waarvoor een jaarlijks plafond van 6.000 euro geld. Toevallig is vrijdag ook de verhoging van de maandelijks maximumbedrag goedgekeurd, onder meer voor dezelfde sportactiviteiten.

“Vooral de sportsector vraagt naar meer flexibiliteit om beter aan te sluiten op hun werking”, motiveert de Open Vld-minister de aanpassing. Ze wijst erop dat er heel wat gevallen denkbaar zijn waar een verhoging van het maandelijks bedrag, dat momenteel op 500 euro ligt, wenselijk is. “Neem nu iemand die in de zomer 3 weken verlof neemt om een sportkamp te organiseren”, licht de Block toe. “Met een vergoeding van 50 euro per dag, komt het totaal voor die periode op 750 euro.”

Ook voor wie regelmatig naar het ziekenhuis moet voor een controle en daarvoor een beroep doet op het niet-dringend ziekenvervoer kan dankzij de nieuwe regeling vaker dezelfde vrijwilliger(s) inschakelen. Dat geldt tot slot ook voor vrijwilligers die de nacht- en dagopvang verzorgen bij hulpbehoevenden thuis.

De aanpassing was reeds begin juli aangekondigd bij de stemming in de Kamer van de wet die het onbelast bijverdienen invoerde.