Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in België

Print
Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in België

Foto: Raymond Lemmens

Om snel het hoofd te kunnen bieden aan de uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen vraagt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) om zonder uitstel over te gaan tot een algemene afschot van everzwijnen op Belgisch grondgebied. “Alleen zo kan de uitbraak geïsoleerd en beperkt worden tot de zone waar de vaststelling van het virus gebeurde. Alleen zo kan de tikkende tijdbom ontmanteld worden. Er is geen andere optie mogelijk”, stelt het ABS vrijdag.

In een bos in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, is bij twee dode everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte in ons land opduikt, zo bevestigde het Federaal Voedselagentschap (FAVV) donderdag.

Een uitbraak op varkenshouderijen moet voor ABS ten allen tijde vermeden worden, omdat er is geen enkel vaccin is tegen Afrikaanse varkenspest en een mogelijke uitbraak voor een economische catastrofe zou zorgen onder in de varkenshouderij en verder in de keten. Het ABS vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op de varkensbedrijven en bij alle actoren die contacten hebben met de bedrijven.

De landbouworganisatie ziet in de wildpopulatie everzwijnen in België een “sluipmoordenaar” die als een tijdbom onder de ganse varkensstapel ligt. “Het is duidelijk dat noch de Vlaamse overheid, noch de Waalse overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen vandien”. ABS roept alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en “meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen op het ganse grondgebied van België.”

De Boerenbond ondersteunt deze vraag van het ABS niet. Woordvoerder Stijn De Roo spreekt van een “populistische” reactie. De grootste landbouworganisatie zet in op preventie en het toepassen van alle sanitaire maatregelen, die altijd van kracht zijn, om de ziekte uit de varkensstallen te houden. Boerenbond geeft haar volle steun aan de campagne die het FAVV lanceert naar personen en bedrijven die met de getroffen gebieden in contact komen.

Vrijdagvoormiddag is er bij het FAVV overleg met alle sectororganisaties over de problematiek.