Toekomstindicator voorspelt (lichte) groei van Limburgse economie

De Limburgse economie heeft een beperkte groei gekend in 2017, terwijl Vlaanderen een sterkere groei kende. Het aantal buitenlandse investeringen bereikte wel een record en de werkloosheid is gedaald. Dat blijkt uit de Toekomstindicator van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, die donderdag werd voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en gouverneur Herman Reynders (sp.a).

Hoewel de globale trend in Limburg meer stijgt dan in Vlaanderen, moet Limburg in 2017 een deel van de voorsprong inleveren. De Toekomstindicator ziet voor innovatie een negatieve evolutie, die wordt veroorzaakt door het tanend aantal subsidie- en octrooiaanvragen. Positief is de stijging van het aantal starters op het vlak van wetenschap en techniek. Bovendien kende Limburg een recordjaar qua buitenlandse investeringen. Voka - Kamer van Koophandel Limburg stelt dat investeringen in mobiliteit noodzakelijk zijn om de groei en internationalisering te bestendigen. “De algemene Limburgse Toekomstindicator schept een voorzichtig positief toekomstbeeld. De groei blijft ook in 2017 gewaarborgd”, zegt Francis Wanten, voorzitter Voka - Kamper van Koophandel Limburg. “We moeten onze bedrijven steunen in hun drang naar innovatie, zodat onze provincie kan groeien.”

“Hoe talent hier houden?”

De Limburgse arbeidsmarkt kent een sterke daling van de werkloosheid, terwijl het aantal vacatures stijgt. Toch komen er voor elke 100 mensen die de arbeidsmarkt verlaten slechts 75 in de plaats. Zo is er een krapte in hoogopgeleide profielen in Limburg en slaat de vergrijzingsgolf in Limburg harder toe dan in Vlaanderen. Daarnaast neemt het aandeel Limburgers in de Vlaamse studentenpopulatie hoger onderwijs af, net zoals de leerlingenaantallen in BSO- en TSO-richtingen. “De vraag is: hoe kunnen we mensen goed opleiden en ons talent in Limburg houden?”, stelt gouverneur Herman Reynders (sp.a). “Ook al mag de vooruitgang volgens de voorspellingen eerder beperkt zijn, het blijft goed en belangrijk nieuws voor onze provincie en eenieder die inzit met onze socio-economische ontwikkeling.”

Ook Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) benadrukt dat Limburg troeven in handen heeft. “Vlaanderen en Limburg hebben zoveel te bieden, en meer en meer beseft ook de rest van de wereld dat”, zegt Muyters. “Ik heb alle vertrouwen naar de toekomst toe, aangezien Limburg bijna leider op het vlak van open innovatie en multidisciplinariteit is. Zeker als je ziet wat er in Limburg, bijvoorbeeld op de voormalige mijnsites, mogelijk is.”