Ringlaan in Lommel wordt ondertunneld “om files te verminderen”

Het drukke kruispunt van de Ringlaan en Stationsstraat in Lommel wordt heringericht. De Ringlaan zal na de werken onder de Stationsstraat doorlopen. Dit moet files op het drukke punt verminderen en zo wordt er ruimte voor een stedelijk plein gecreëerd.

De Ringlaan is een belangrijke oost-westverbinding tussen Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. Door de gewestweg onder de Stationsstraat door te leiden kan het doorgaande verkeer hier in de toekomst vlotter doorrijden. Ook hopen het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel de files op de noord-zuidas hierdoor te verminderen. Via parallelwegen langs de Ringlaan, blijven het centrum, de stationsomgeving en de winkels langs de Ringlaan (Binnen- en Buitensingel) vlot bereikbaar, laten ze weten.

“We staan klaar om 18 miljoen euro te investeren in vlotter en veiliger verkeer. Het is ons menens om de mobiliteit in Noord-Limburg aan te pakken. Door het doorgaande verkeer op de Ringlaan te scheiden van het lokale verkeer zorgen we voor een structurele oplossing die veel zal betekenen voor Lommel”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Infomarkt

In de aanloop van de uitvoering van het project moeten er eerst enkele stappen doorlopen worden, onder andere de aanvraag van de omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek, dat vermoedelijk eind september zal starten, kan iedereen de plannen in detail inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren indienen. Na de vergunningsprocedure volgt een openbare aanbesteding voor het uitvoeren van de werken. De voorbereidende werken (leidingen nutsmaatschappijen) zullen ten vroegste midden 2019 kunnen starten.

Om de Lommelaren goed te informeren, organiseren Wegen en Verkeer en de stad Lommel een infomarkt om het project en de plannen toe te lichten. De infomarkt vindt plaats op woensdag 26 september 2018 van 16 uur tot 20 uur in CC De Adelberg in Lommel.

Gelijktijdig met deze eerste informatieronde wordt een klankbordgroep samengesteld met de vertegenwoordigers van de bedrijven en handelaars in de projectzone. Via dit direct overleg kunnen zij mee nadenken over hun bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens de werken en krijgen ze inspraak in de minderhinder-maatregelen die nodig zijn om de overlast te minimaliseren.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio