Geen topjaar voor top 500 van Limburgse bedrijven

Print
Hasselt -

De grootste ondernemingen in Limburg zien een sterke groei met 10 procent extra omzet en bijna 9 procent meer tewerkstelling. De rendabiliteit neemt echter af en de krapte op de arbeidsmarkt blijft problematisch. Dat meldde VKW Limburg woensdag op de presentatie van de 33ste editie van de TOP 500 Limburgse bedrijven.

VKW Limburg analyseerde de bedrijfsresultaten van de 500 grootste Limburgse ondernemingen in 2017. Na een sterk 2016 ziet de werkgeversorganisatie de groei in 2017 toenemen met een sterke toename van de omzet- en tewerkstellingsgroei. Daarbij zijn het vooral de grootste werkgevers die veel extra arbeidsplaatsen creëren. Bovendien zijn de grootste bedrijven steeds meer in Limburgse handen.

Het rendement volgde de groei echter niet, aangezien de marges en rendabiliteitratio’s dalen. Dat speelde de industrie maar vooral de bouwsector parten in 2017. Vooral de bouwsector is zeer sterk gegroeid met een gemiddelde stijging van 25,6 procent, maar de tewerkstelling in de sector nam slechts met 8,1 procent toe.

In de bouwsector staan de marges en de rendabiliteit ook onder druk door de verhoogde inzet van onderaannemers en interimkrachten. “De verdere groei in 2017 kende een duidelijk prijskaartje op het vlak van de rendabiliteit. De grote krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende grondstofprijzen en dit in combinatie met lange orderboeken hollen de marges en de winsten uit”, zegt Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg.

De belangrijkste bezorgdheid van het Limburgse bedrijfsleven blijft de krapte op de arbeidsmarkt. “Het is moelijk om mensen aan te nemen en dat geldt voor alle profielen. We zijn onze arbeid en winst aan het verkappen, want de winst gaat nu niet naar de bouwsector zelf”, stelt Meylaers. “De kernpunten in Limburg zijn onze geografische ligging en kennis, maar de infrastructuur en de krapte op de arbeidsmarkt kunnen ons in de toekomst parten spelen.”