Nieuw seizoen van ZinInZang van start

Print
Bilzen - Het nieuwe seizoen van ZinInZang is op 6 september gestart: het 7de van ZinInZang. Eénmalig in de grote zaal van CC De Kimpel. Met een hele reeks nog niet eerder gezongen liederen. Het blijft ook dit jaar een gratis meezingevenement en dank zij 11 vrijwilligers is dit mogelijk, waarvoor dank. Een bijzonder woord van dank aan Dymph en Arnold: 6 jaar gelegen medeoprichters van ZinIn-Zang. Zij gaan verhuizen, waardoor wij afscheid van hen moeten nemen. Wij deden dat met een attentie en een afscheidslied, Arnold met een zeer mooi en lief afscheidswoord. Zij hebben een steen verlegd in de Demer.

Het is alweer 6 jaar geleden dat ZinInZang voor de eerste keer werd georganiseerd. Vandaag starten we ons 7-de seizoen en onze 64-ste editie. En wegens verbouwingen in het theatercafé zaten we voor de eerste maal in de grote zaal van CC De Kimpel, met dank aan de stad Bilzen.

Verwijzend naar het begin van het schooljaar kozen we als thema “ZinInZang haalt de boeken-tas terug uit de kast.” Maar in onze boekentas zitten geen nieuwe boeken, ze zit vol met nog niet eerder gezongen liedjes.
Maar in tegenstelling tot sommige scholen - die flexibele schooluren inlassen (vrt journaal van 04/09)- houden wij eraan, uit respect voor iedereen die op tijd is, stipt om 14 u te starten. En we waren talrijk, met meer dan 100 aanwezigen.

De toog werd bij deze gelegenheid verzorgd door vrijwilligers, met dank aan: Alda, Lieve, Jeani-ne, Josiane, Jenny, Germine en Paul. Fotografie is in handen van Dymph, en beeldtechniek wordt verzorgd door Arnold en Gerard.
Maar het voornaamste blijft het samen zingen o.l.v. Luk Voncken (zang en gitaar), Tonny Ap-permont (piano) en Willy Thijsen (geluidstechniek).

En de leuke herinneringen uit het verleden passeren ook nu weer de revue: het 1ste leerjaar met geëmotioneerde mama’s, de vragen uit de catechismus “Waar is God?”, een eerste podi-umoptreden van de kleine Luk, de verliefdheid, en zo veel meer. Leuk toch.
En samen met o.a. de gastsolisten Andreas uit Tienen, onze Hans, en Frans met een eigen lied “Zin in Zang” op de melodie van “Vous permettez, monsieur” werd het een gezellige en ont-spannende namiddag.

Maar vandaag moeten we ook noodgedwongen afscheid nemen van Dymph en Arnold, medeop-richters en gedurende 6 jaar vrijwillige medewerkers van ZinInZang. Zij zijn afkomstig uit Ne-derland en wonen de laatste 15 jaar in Walwilder. Nu gaan ze verhuizen om zo korter bij hun kinderen en kleinkinderen te wonen. Wij hebben hen bedankt met een kleine attentie en – zoals het bij ZinInZang past – met een afscheidslied.

Arnold heeft toen ook een woordje tot de aanwezigen gericht.
Over Bilzen zei hij o.a. het volgende: “Bilzen is een geweldige stad.
Als je erin woont besef je dat - denk ik - misschien niet eens voor de helft. Jullie hebben samen een pareltje in handen.”

En over de mensen van Bilzen:
“Wij zullen jullie heel erg missen en hopelijk toch nog eens treffen.
Het doet pijn in ons hart jullie te moeten achterlaten.” Hij uitte ook bijzondere woorden van ap-preciatie aan Luk, Tonny en Gerard

En over ZinInZang zie Arnold:
“Dat je dat hier zomaar mag aantreffen.
ZinInZang is uniek, echt waar. Wat iets bijzonders hebben jullie hier lieve mensen. Houdt het in ere.”

Wij danken Dymph en Arnold en zullen nooit vergeten wat zij voor Bilzen, Silvatica en ZinInZang gedaan hebben. Het was veel meer dan het verleggen van een steen in de Demer. Het gaat jul-lie goed.

Onze volgende ZinInZang gaat door op de eerste donderdag van oktober. Dus op 4 oktober om 14 u in het theatercafé van CC De Kimpel.

Het thema is dan: “Onze STEM gaat naar ZinInZang”. We bedoelen uiteraard onze zang-stem, met een knipoog naar de gemeenteraadsverkiezing van oktober.
Wil je weten welke liedjes het zijn, kijk dan vanaf half september op onze website www.zininzang.be of op onze facebookpagina www.facebook.com/zininzang.
We zingen samen, projecteren alle teksten en worden begeleid door Luk en Tonny.
Wil je per mail verwittigd worden stuur dan je mailadres naar info.zininzang@gmail.com.

En noteer alvast, in november verhuizen we – wegens Allerheiligen – naar donderdag 8 no-vember. Luk kan er dan niet bij zijn. Maar Jos Roofthooft en Danny Vanroy nemen dan graag zang en muziek bij ZinInZang voor hun rekening.

ZinInZang wordt steeds gratis aangeboden en iedereen is van harte welkom.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio