© Hollandse Hoogte / David Rozing

“Jonge generatie meer wantrouwig ten aanzien van vaccins”

“Het vertrouwen in vaccins en vaccinatie is nog steeds zeer groot in ons land. Langzaam sluipt er echter een zeker wantrouwen binnen bij de jongere generatie los van hun opleidingsniveau”. Dat concludeert het gezondheidsmagazine Bodytalk uit een enquête over vaccinatie dat het blad dit voorjaar organiseerde en waaraan 4.416 Belgen participeerden.

92 procent van de ondervraagden vindt vaccins belangrijk voor kinderen. Een even groot percentage heeft zijn kinderen alle aanbevolen vaccins laten toedienen. In 7 procent kregen de kinderen een aantal vaccins, maar niet alle aanbevolen. 1 procent heeft zijn kinderen niet laten vaccineren. Slechts 52 procent zegt echter er alle vertrouwen in te hebben dat vaccinaties de gezondheid van een kind ten goede komen. Bij 42 procent is er sprake van een ‘zeker vertrouwen’. 4 procent heeft weinig vertrouwen en 2 procent heeft er geen. 2,9 procent van de Franstalige respondenten en 2 procent van de Nederlandstaligen vindt geen enkel vaccin nuttig.

“Jonge mensen stellen zich meer vragen over nevenwerkingen en informeren zich vaker vooraf over het nut van vaccins dan de oudere generatie”, aldus Bodytalk. Zo hebben jongere mensen en lager opgeleiden iets minder vertrouwen in vaccins dan ouderen en hoger opgeleiden. 68,4 procent van de ouderen vindt vaccins ‘zeer belangrijk’ tegenover slechts 55,2 procent bij de jongeren. Er laten zich ook meer ouderen dan jongeren jaarlijks vaccineren tegen griep. De verklaring dient volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) wellicht gezocht te worden in het feit dat ouderen infectieziekten zoals polio en mazelen nog kennen en weten hoe ernstig die kunnen zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Franstaligen in beperkte mate negatiever staan ten aanzien van vaccinatie. Zo vindt 95,5 procent van de Nederlandstaligen vaccins belangrijk voor kinderen tegenover 89,6 procent bij Franstaligen. Deze laatste maken zich ook meer zorgen over nevenwerkingen (55,8 versus 34,6 procent). 64,6 procent van de Franstaligen liet zich de afgelopen vijf jaar niet vaccineren tegen griep, tegenover 45,3 procent bij de Vlamingen. “Mogelijk spelen de media hierin een rol want Franstaligen staan meer bloot over negatieve berichten over vaccins”, aldus Bodytalk. 42 procent van de Franstaligen zegt dergelijke negatieve berichten ontvangen te hebben, tegenover 24 procent van de Vlamingen.

Kind en Gezin

Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid zetten sterk in op informatie en communicatie over vaccins, die ernstige ziekten en epidemieën moeten voorkomen. Hoewel het vertrouwen in Vlaanderen in vaccins goed zit, circuleert er heel wat foutieve informatie over vaccins. Het is dan ook belangrijk om waakzaam te zijn, zeggen beide agentschappen in een persbericht. Ze reageren zo op een enquête van het gezondheidsmagazine Bodytalk, waaruit blijkt dat het vertrouwen in ons land in vaccinaties nog steeds groot is, maar dat er bij de jongere generatie toch een zeker wantrouwen begint te bestaan rond vaccins.

Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid wijzen er op dat vaccins behoren tot de meest veilige producten. Ze worden pas toegediend na jarenlange wetenschappelijke studies en testen. Omdat een vaccin een geneesmiddel is, kunnen er echter bijwerkingen optreden, zoals zwelling, pijn of roodheid. Uiterst zelden zijn die bijwerkingen ernstiger. “Maar dit risico is verwaarloosbaar vergeleken met de risico’s van de infectieziektes zelf, hun complicaties (onder meer hersenvliesontsteking, verlamming) en eventuele sterfte als gevolg ervan”, klinkt het.

De Vlaamse overheid nodigt alle jonge kinderen in Vlaanderen uit om zich gratis te laten vaccineren tegen twaalf ernstige infectieziekten, via het basisvaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. Uit cijfers blijkt dat de vaccinatiegraad hoog is. Zo is 96,2 procent op 12 maanden tegen mazelen, bof en rubella gevaccineerd. “De restgroep bestaat voor een deel uit kinderen die een kankertherapie volgen of een ernstige immuunziekte hebben. Zij kunnen niet gevaccineerd worden. Als hun leeftijdsgenootjes ingeënt zijn, zijn ze mee beschermd”, klinkt het.

We worden in België dan ook weinig geconfronteerd met ernstige infectieziekten, maar in andere landen is de vaccinatiegraad niet optimaal. Daardoor komen mazelen in bijvoorbeeld Roemenië, Griekenland, Frankrijk en Italië op dit moment nog veel voor. “Voldoende reden dus om te blijven inzetten op vaccineren”, luidt het.