© Photo News

Minder extra overlijdens dan verwacht door hete zomer

In de zomer van 2018, die twee lange periodes kende met hoge temperaturen en ozonconcentraties, zijn er tot nu toe minder mensen gestorven dan wetenschappers hadden voorspeld. De oversterfte bleef beperkt, meldt het federaal onderzoekscentrum Sciensano dinsdag.

gjs

Onderzoekers kunnen op basis van de voorbije jaren schatten hoeveel mensen er zullen sterven tijdens de zomer. Het gaat dan om de zogenaamde verwachte overlijdens. Als er meer mensen overlijden dan verwacht, spreekt met van oversterfte of extra overlijdens. Die komen vaak voor tijdens of enkele dagen na warme periodes of periodes met hoge ozonconcentraties.

Door de hoge temperaturen en ozonconcentraties deze zomer, hadden wetenschappers verwacht dat er veel extra overlijdens zouden zijn, maar tot nu toe bleef de oversterfte beperkt.

Tijdens de eerste warme periode, die plaatsvond van 28 juni tot en met 9 juli, werden 3.206 overlijdens verwacht, terwijl er in werkelijkheid 3.408 zijn geregistreerd. Het gaat om 202 extra overlijdens of een zwakke oversterfte van 6,3 procent.

Van 20 juli tot en met 9 augustus stierven 6.193 mensen, terwijl er in die 21 dagen 5.491 werden verwacht. Het zijn dus 702 extra overlijdens, wat een matige oversterfte van 12,7 procent betekent.

Toch is het volgens Sciensano nog te vroeg om conclusies te trekken over het effect van de volledig zomer van 2018 op het aantal overlijdens. Daarvoor zijn meer diepgaande analyses nodig na de zomer. Bovendien beschikt het onderzoekscentrum nog niet over de specifieke doodsoorzaken, waardoor het niet mogelijk is om te bepalen wat nu specifiek de oversterfte heeft veroorzaakt.

Sciensano raadt opnieuw af om tijdens een ozonpiek of bij warm weer zware inspanningen te doen. Ongeacht je leeftijd volg je tijdens warme dagen best de aanbevelingen van Zorg en Gezondheid op, om het schadelijk effect van hitte en ozon op je lichaam te verminderen. Ouderen moeten extra opletten omdat ze vaker kampen met chronische aandoeningen, hartproblemen, dehydratatie en irritatie van de luchtwegen.