© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

© Jean Beerten

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Paalse Missiezuster Mella Aerts viert 50-jarig jubileum met leeftijdsgenoten

Op 18 augustus werd Mella Aerts vroegtijdig gevierd door haar leeftijdsgenoten van 75 jaar. De eigenlijke viering gaat door op 27 oktober, maar op 25 augustus vertrekt de missiezuster terug naar Brazilië, waardoor ze er niet bij kan zijn.

Jean Beerten

Met 24 aanwezigen werd in Cicilia (vroeger Pietermenneke) om 12 uur aan tafel gezeten voor een uitgebreid feestmaal. Nadien vertelde Mella, die missiezuster is in Brazlië, over haar levensverhaal en konden er vragen worden gesteld. En die kwamen er. Zo kwamen de aanwezigen te weten dat Mella's tweelingzus Mia en haar vriendin Juliette Gaethofs tijdens een bedevaartstocht op weg naar Scherpenheuvel op 1 mei 1960 slachtoffer werden van een dodelijke aanrijding. Dat voorval heeft Mella getekend in haar verdere leven.

Haar indrukwekkende levensverhaal is te lang om op te sommen. Van 1962 tot 1965 was ze kleuterleidster in de vrije Lagere Meisjesschool. Ook was ze Chiroleidster en deed ze haar intrede en vormingsjaren in het klooster van de Zusters van het H. Hart van Maria in Berlaar waar ze op 19 april 1968 haar Eerste gelofte aflegging deed. Op 16 augustus 1986 vertrok ze als missiezuster naar Brazilië, waar ze nu al 32 jaar verblijft op verschillende locaties. Haar eerste missiepost van 1986 tot 1994 was in de armenwijk van Cristalina-Goias, waar ze de coördinatie van vier crèches deed. Van 1994 tot 2002 was ze werkzaam in de gevangenis Para de Minas - Minas Gerais als administratiedirectrice. In totaal heeft ze al op elf verschillende missieposten gewerkt. Brazilië is een land met een grote kloof tussen arm en rijk, en veel drugs van uit het aangrenzende land Columbia.

Om 17 uur was er dan in de kerk een viering voor haar 50-jarig jubileum als kloosterzuster. Pastoor Geert heette de volle kerk welkom op de viering en sprak over 'de gouden Mella' voor haar werk van de afgelopen 32 jaar tussen de armste der armen in Brazilië. Daarna kwam Mella haar vrienden en kennissen toespreken en bedanken voor de talrijke op komst. "De mooiste tijd van mijn leven was toen ik 32 jaar geleden op de luchthaven in Brazilië toekwam met mijn valies van 20 kg, alles in België achter mij gelaten, familie, vrienden kennissen en alles en voor mij Brazilië het grote onbekende land, maar ik had God bij mij voor de armste", klonk het bij Mella.

Ze riep de kapelaan, toen Vanderfeesten in Paal, die nog maar net zijn diamanten priesterwijding had gevierd, naar voren om hem persoonlijk in haar viering te betrekken. Daarna sloot ze af met de woorden: "Ik hoop dat het nog lang zal duren dat ik mijn handen nog kan gebruiken om anderen te helpen en mijn voeten om mij te verplaatsen naar hen, en in mijn ogen het lijden zie van de behoeftigen." Pastoor Geert sloot dan af: "Heel Paal mag fier zijn op onze gouden Mella." De collecte ging volledig naar Mellla voor de armsten ginder. Na de mis was er nog een receptie in de Kerk.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio