Europa wil rubberkorrels kunstgras schoner maken

Europa wil rubberkorrels kunstgras schoner maken

Foto: BELGAIMAGE

Mogelijk komt er tegen 2020 een drastische vermindering van het toegelaten gehalte aan kankerverwekkende PAK’s in de rubbelkorrels die worden gebruikt voor kunstgrasvoetbalvelden. Nederland heeft vorige maand een voorstel in die zin ingediend bij de ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Ook in ons land was er vorig jaar veel te doen rond de kunstgrasvelden in het voetbal. Een onderzoek van deze krant en de Universiteit Hasselt bracht toen aan het licht dat ook in negentien onderzochte ...

Nieuwe Video's