Natuurpunt monitort grond- en oppervlaktewaterpeilen in Abeekvallei

Print
Meeuwen-Gruitrode - Bijna 30 jaar worden op diverse locaties in de Abeekvallei de grondwaterpeilen door vrijwilligers van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer opgevolgd. Ook wordt het waterniveau van de Abeek en een aantal zijbeken, een enkele poel en een zandgroeve gemeten. Grondwaterpeilen en schommelingen van grondwaterpeilen zijn voor heel wat soorten, zowel voor planten als dieren erg bepalend voor hun voorkomen.

Ook trends zoals een vernatting van de vallei ter hoogte van Grote-Brogel, Reppel, Ellikom en Meeuwen hadden een belangrijke impact op fauna en flora en ook op het beheer van onze hooilanden. Een algemene verdroging zoals we die nu meemaken door extreme hoge omgevingstemperaturen heeft mogelijk een nog grotere impact op fauna en flora.
Eugene Van Oosterhout en Brecht Thijs doen al jaren tweemaal per maand metingen. De resultaten worden opgenomen in een databank en verwerkt in grafieken en geven alzo een mooi beeld van de schommelingen in de grond-en oppervlaktepeilen van de afgelopen 30 jaren.
De voor 2018 lage waterstanden zijn het gevolg van de hoge omgevingstemperaturen en een tekort aan neerslag en de grondwater- en oppervlaktewaterwinning De klimaat-opwarming speelt hierin een grote rol.
Dit is en wordt een meer structureel fenomeen en probleem. Of we nu het hitterecord verbroken hebben, is minder belangrijk, en is eerder een indicatie. Belangrijk is besluiten trekken uit deze signalen van de klimaatopwarming en gerichte maatregelen treffen.
Als natuurvereniging trachten we de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen door specifiek voor de vallei van de Abeek water zoveel als mogelijk ter plaatse vast te houden, te bufferen. De meanderende Abeek en het aanligging natuurlijk overstromingsgebied zijn daar uitermate geschikt voor.
Heel veel fauna (van insecten tot grotere zoogdieren) trekken zich nu terug naar de nog vochtige linten in een nu voor hun woestijnlandschap. Ook hier spelen natte valleien een belangrijke rol als toevluchtsoord in droogteperiodes.
Deze peilingen zijn voor ons zeer waardevol en zijn de vinger aan de pols om door gericht beheer-planning en beheerwerken condities te scheppen voor behoud van fauna en flora.
Belangrijk is dan ook dat we deze metingen verder blijven uitvoeren en fauna en flora verder opvolgen in het gehele omringend landschap.

Externe links

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio