Politiepersoneel mag nevenberoep uitoefenen

Print
Politiepersoneel mag nevenberoep uitoefenen

Foto: Photo News

Politiemensen mogen binnenkort een nevenberoep uitoefenen. De nieuwe regels daarvoor gaan binnen enkele weken van kracht, zo schrijven Le Soir en de kranten van Sudpresse dinsdag.

De nieuwe wettelijke bepaling zal het agenten van politie, de vroegere hulpagenten, en politieambtenaren mogelijk maken om hun functie te combineren met een andere job of met vrijwilligerswerk. Tot nu toe was dat enkel toegelaten voor personeelsleden van het logistieke en administratieve kader, indien het nevenberoep de belangen van de dienst niet schaadt, of afbreuk doet aan de waardigheid van de politie.

Op aandringen van de vakbonden, wordt de beperking nu opgeheven. Politiemensen die een nevenactiviteit willen uitvoeren, moeten wel eerst hun oversten op de hoogte brengen, die 45 dagen de tijd krijgen om de aanvraag te weigeren of voorwaarden op te leggen. Daarnaast blijft het voor politiemensen verboden om als privébewaker, ambulancier, rijinstructeur of veldwachter te werken.