’Blind Getrouwd’ overtreedt wet op huwelijksbemiddeling niet

Print
’Blind Getrouwd’ overtreedt wet op huwelijksbemiddeling niet

Foto: Blind Getrouwd

Het VTM-programma ’Blind Getrouwd’ overtreedt de wet op de huwelijksbemiddeling niet. Dat besluit minister van Economie Kris Peeters na onderzoek naar dit programma en het RTL-programma Mariés au premier regard.

“De deelnemers betalen geen vergoeding, en dus kan het programma niet beschouwd worden als een huwelijksbureau”, zegt Peeters. “Het is bovendien helemaal niet de bedoeling van die wetgeving om dergelijke tv-programma’s te reguleren. Het leek evident dat een programma als Blind Getrouwd niet onder die wetgeving valt, maar omdat de vraag gesteld werd, heb ik het laten onderzoeken. De conclusie is heel duidelijk dat dit soort televisieprogramma’s geen huwelijksbureaus zijn.”

’Blind Getrouwd’ overtreedt wet op huwelijksbemiddeling niet
Foto: Blind Getrouwd

Eind vorig jaar had het College van procureurs-generaal gesuggereerd dat deze programma’s de wetgeving overtreden. Peeters gaf daarop zijn diensten opdracht om de zaak te onderzoeken. Het oordeel van het College kwam er na verschillende parlementaire vragen aan minister van Justitie Koen Geens. Dat college besliste dat de rechtsgeldigheid van het huwelijk tussen twee onbekenden niet verzekerd is, al voegde het daar wel aan toe dat het geen prioriteit was om op te treden tegen het programma.

Drie voorwaarden

Het College meende ook dat verder moest onderzocht worden of de twee tv-zenders zich als een huwelijksbureau opstellen, en de regelgeving naleven. Dat is de bevoegdheid van Peeters. Vooraleer er van huwelijksbemiddeling sprake kan zijn, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: een ontmoeting die geregeld wordt tussen twee personen, die ontmoeting leidt tot een huwelijk of vaste relatie, en dat gebeurt tegen een vergoeding.

Wat betreft die laatste voorwaarde, merkt de FOD Economie op dat het de vraag is of de overdracht van het recht op afbeelding via de deelnemersovereenkomst kan worden beschouwd als een vergoeding in de zin van de wet. De FOD Economie besluit dat de wetgever hier “de betaling van een geldsom voor ogen heeft gehad”, maar dat “de overdracht van het recht op afbeelding geen dergelijke betaling vormt”. De overheidsdienst besluit dat de televisieprogramma’s niet onder de toepassing van de wet op de huwelijksbemiddeling vallen.

De FOD merkt daarnaast ook op dat “het nooit de bedoeling is geweest van de wetgever om dergelijke reality-tv programma’s te regelen”.