Jan Vandegoor vertrekt naar Compostela om 10.000 euro in te zamelen voor het Munsterbos

Print
Bilzen - Voor de aankoop en het beheer van nieuw natuurgebied in het Munsterbos is 10.000 euro nodig. Jan Vandegoor vertrok dinsdagmorgen 31 juli vanuit Bilzen voor een sponsortocht van 2500 km naar Santiago de Compostela. Wie het Munsterbos een warm hart toedraagt, kan hem sponsoren aan 4 euro per kilometer. Als 250 sponsors gemiddeld 40 euro storten kan het vooropgestelde bedrag makkelijk gehaald worden.

Munsterbos: een uniek gebied!
Ten noordoosten van het dorpscentrum van Munsterbilzen strekken zich 450 hectare bossen, vijvers, moerassen en graslanden uit: natuurgebied het “Munsterbos”. Hier en daar komt zelfs een stukje purperen heide piepen.
Het gebied is zo bijzonder door de ligging op de overgang van het zandig Kempens Plateau naar de Haspengouwse leemstreek. De beken die van het Kempens Plateau afstromen, bevatten helder, zuiver water. Daar is de beekprik dankbaar voor. Prikken zijn de enige overgebleven "kaakloze vissen". De volwassen beekprik heeft een ronde zuigmond met enkele tanden en een aalachtig lichaam zonder schubben. Gepaarde vinnen, zoals een gewone vis, heeft hij niet. Wel staat er een vin op de rug en eentje op de staart. Prikken hebben zeer zuiver water nodig en zijn daarom zeldzaam in Vlaanderen. Hier komen ze nog voor in de Bezoensbeek, een van de vijf beken in het gebied.
Maar liefst 32 soorten libellen en 31 soorten dagvlinders vliegen rond in het Munsterbos. Ook de boommarter komt hier al eens op bezoek en in het vijvergebied huist een familie bevers. Reeën zijn aan de bosranden een alledaagse verschijning, en langs de boswegen groeien mannetjesereprijs, tormentil, blauw en klein glidkruid. Gagel, bosbies en mattenbies tooien de randen van de vijvers.
De oude eikenbossen in combinatie met de Kempische dennen herbergen zowat 5 soorten spechten, waaronder de zwarte specht, de kleine, de middelste en de grote bonte specht en in de weilanden van het Elsterbeemd hoor je de roep van de groene specht.
Uw steun voor 20 ha bijkomende natuur!
Om de natuurwaarden van het Munsterbos te versterken, trachten we het gebied stelselmatig uit te breiden en het beheer van de nieuwe stukken te integreren in de bestaande beheersvisie. In het laatste anderhalf jaar konden we zo 20 ha bijkomend verwerven! Om dit te financiëren zijn we op zoek naar 10.000 euro en daarbij kunnen we alle steun gebruiken!
Jan Vandegoor wil hiervoor zijn bijdrage leveren door zijn voettocht van in het Munsterbos tot Compostela per afgelegde km te laten sponsoren aan een bedrag van 4 euro/km om alzo na 2500 km tot Santiago de Compostela deze doelstelling te halen.
Meer informatie kan u vinden op de actiepagina “Van het Munsterbos tot Compostela” via https://iksteun.natuurpunt.be/project/15448
 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio