Homans: “Circa 1,2 miljoen Vlamingen kunnen zich geen week vakantie permitteren”

Print
Homans: “Circa 1,2 miljoen Vlamingen kunnen zich geen week vakantie permitteren”

Archiefbeeld Foto: Boumediene Belbachir

In 2016 konden zich 1,24 miljoen Vlamingen geen week vakantie permitteren. Dat zijn er iets meer dan de 1,19 miljoen in 2015. Dat meldt Vlaams minister van armoedebestrijding Liesbeth Homans.

“Het aandeel ligt hoger dan het gemiddelde bij alleenstaanden, alleenstaande ouders, huurders, werklozen, niet-actieven met uitzondering van gepensioneerden, laagopgeleiden, gezinnen met zeer lage en lage werkintensiteit, gezinnen in de twee laagste inkomenskwintielen en personen geboren buiten de EU”, aldus de minister, die zich baseert op data van EU-SILC, de EU-statistiek met betrekking tot inkomens en levensomstandigheden.

Homans wijst er wel op dat het aantal mensen in het Vlaams gewest, dat zich geen week vakantie kunnen permitteren, in de periode 2013-2016 statistisch niet significant schommelde. Voor maatregelen in dit beleidsdomein verwijst ze door naar Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor Toerisme.