Waalse regering kiest voor dierenwelzijn en past wetboek aan: huisdier kopen? diploma laten zien!

Print
Waalse regering kiest voor dierenwelzijn en past wetboek aan: huisdier kopen? diploma laten zien!

Stockbeeld. Foto: Shutterstock

De Waalse regering heeft donderdag een juridisch statuut goedgekeurd ten voordele van dierenwelzijn. Daarmee hopen ze aan de andere kant van de taalgrens dieren te beschermen tegen fysieke mishandeling en ook hun rol in de maatschappij en samenleving naar waarde te schatten. Zo zal een baasje voortaan bijvoorbeeld een diploma moeten tonen, vooraleer hij of zij een dier mag aankopen.

Het voorstel van Waals minister Carlo Di Antonio (cdH) is definitief goedgekeurd en zal dus in het Burgerlijk Wetboek worden toegevoegd. Dat heeft de Raad van State donderdag beslist.

Inwoners van het Waals Gewest zullen zich nu moeten schikken naar de 12 hoofdstukken en 109 artikelen uit zijn ‘dierenwelzijncode’. Daarin zijn strengere regels opgenomen voor het houden van dieren, het verhandelen van dieren, het transporteren van dieren, enzovoort. Alle eigenaars van katten of honden zullen hun dieren moeten registreren. Dierengevechten zijn vanaf nu verboden. Moord, verwaarlozing of experimenten op dieren zullen vanaf nu op het Waalse territorium ook zwaarder bestraft worden. Voor de meest ernstige gevallen kan er zelfs een strafrechtelijke vervolging zoals een celstraf volgen.

Diploma ‘Diereneigenaar’

Eén van de meer opmerkelijke regels is die van het “Diploma Diereneigenaar”. Wie nog een huisdier wil aankopen, zal dat document moeten voorleggen. Elke volwassene kan dat document afhalen op het gemeentehuis, een examen afleggen is niet nodig. Maar wie een overtreding pleegt, heeft pech. Bij een kleine overtreding, trekt men het getuigschrift van een maand tot drie jaar in. Wie een zware inbreuk pleegt, raakt het papiertje onherroepelijk kwijt en kan dus geen dier meer adopteren of aankopen.

Het uitgangspunt van alle nieuwe regels is duidelijk: “Dieren zijn levende wezens met gevoelens.” In de praktijk zal het nieuwe juridische statuut pas in gang treden, wanneer de tekst aan het Waalse parlement is voorgelegd.