Tabaksrook staat op lijstje gezondheidsrisico’s in huis

Print
 Tabaksrook staat op lijstje gezondheidsrisico’s in huis

Foto: IMAGEGLOBE

Voortaan staat ook ‘tabaksrook’ op het lijstje gevaarlijke stoffen in huis. Die rook brengt immers kankerverwekkende stoffen in de lucht, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De kwaliteit van de lucht in huis, heeft een effect op onze gezondheid en die luchtkwaliteit hangt af van verschillende stoffen en factoren.

Daarom heeft de Vlaamse regering daarover al in 2004 een besluit opgesteld met richt- en interventiewaarden. Intussen zijn we 14 jaar later en beschikken we over nieuw wetenschappelijk onderzoek, nieuwe bouwmaterialen en nieuwe isolatie- en ventilatietechnieken in de bouw. De Vlaamse regering heeft derhalve het besluit uit 2004 geactualiseerd.

In het nieuwe besluit wordt een hele reeks stoffen en factoren bestempeld als een mogelijk gezondheidsrisico. Het gaat dan om stoffen als koolstofmonoxide, ozon en asbest maar ook om fysische factoren als temperatuur, vochtigheid en elektromagnetische straling en biologische factoren als schimmel, mijten en ongedierte.

Voor elk van de vervuilende factoren is een richtwaarde opgesteld die aangeeft vanaf welke hoeveelheid er gezondheidsrisico’s kunnen zijn. Voor een aantal stoffen, vooral chemische factoren, zijn ook interventiewaarden opgenomen. Wanneer die waarden worden overschreden, kan de Vlaamse administratie ingrijpen.

Tabaksrook is kankerverwekkend

Voor het eerst staat ook tabaksrook in het lijstje. “We weten natuurlijk al langer dat tabaksrook schadelijk is voor de gezondheid, ook als je niet zelf rookt. De rook brengt kankerverwekkende stoffen in de lucht, waarvan polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK’s wellicht de bekendste zijn”, legt Bart Bautmans van het Agentschap Zorg en Gezondheid uit.

“Door tabaksrook op te nemen in dit besluit, bestempelen we het nu ook officieel als een vervuiler binnenshuis en willen we er extra rond sensibiliseren. Er is voor tabaksrook in feite geen ondergrens, elk beetje is schadelijk.”