Zesde leerjaar De Startbaan legt historisch gebeuren vast

Print

Foto: Brigitta Stevens

Lanklaar

Dilsen-Stokkem - Met het project ‘René Simons’ sloten de leerlingen het basisonderwijs af. Ze ontdekten niet alleen de kunst van René Simons en de geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart, maar verkenden ook de bouwwerf van de nieuwe brug.

Tijdens het bezoek aan het brugwachterhuisje maakten ze kennis met het plaatselijke erfgoed en de kunstwerken van René Simons. Deze geven een beeld van het dorp in de vorige eeuw. Bovendien kregen ze uitleg over de bouw van de nieuwe brug aan hotel Beau Séjour.
In de klas hebben de leerlingen als echte speurneuzen verder onderzoek verricht naar het verleden. Hiervoor gebruikten ze het educatief dossier opgesteld door GHK De Vreedsel. Ook leerden ze kijken naar kunst en bestudeerden ze de door René Simons gebruikte technieken en materialen.
Daarna mochten de jongeren zelf in actie schieten. Ze legden de werken aan de brug, met behulp van foto’s in een 3D-kunststukje, vast voor de toekomst. Als kers op de taart hebben ze zichzelf, soms op een ludieke wijze, in het tafereel geplaatst. Zo zijn er 21 unieke werkjes ontstaan. Samen geven ze een overzicht van de uitgevoerde werken aan de brug. Het prachtige eindresultaat zal te zien zijn op een tentoonstelling bij de opening van de nieuwe brug.

Foto's: Kristien Dictus en Ingrid Bourgeois

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio