Opvallend voorstel N-VA: “Neem sociale woning van gevangenen af”

Print
Opvallend voorstel N-VA: “Neem sociale woning van gevangenen af”

Foto: Patrick Hattori

De N-VA wil dat gedetineerden die een lange celstraf uitzitten hun sociale woning kwijtspelen. “Het is absurd dat woningen jarenlang leegstaan, terwijl er honderdduizend mensen op een woning wachten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (N-VA).

Personen die een celstraf uit­zitten kunnen op dit ogenblik hun sociale woning niet verliezen omdat ze als tijdelijk ­ ­afwezig worden beschouwd. “Een lacune in de wet die we moeten aanpakken”, zeggen federaal ­kamerlid Sophie De Wit en Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (foto). “Het gaat om ­vele tientallen woningen in Vlaanderen en jaarlijks komen er tien tot twintig bij. Soms zijn die huizen ­jarenlang onbewoond, maar er zijn ons ook feiten ­bekend van illegale onderverhuring, tijdelijk gebruik voor prostitutie tot zelfs onderduikadressen voor andere criminelen.”

“Als gevangenen vier, vijf jaar of langer in de cel zitten, dan moet hun sociale woning kunnen worden overgenomen. En als de gevangene vrijkomt? Dan moet hij opnieuw een aanvraag voor een sociale woning doen.” De N-VA wil het voorstel na de zomer indienen.