Uitzendwerk blijft voornaamste springplank naar vast werk

Print
Uitzendwerk blijft voornaamste springplank naar vast werk

Foto: HBvL

Wist je dat... maar 14 procent van alle uitzendkrachten werkzoekend was voor ze hun tijdelijke job kregen aangeboden? Of dat 67 procent van de interimmers jonger is dan 34 jaar? Dat staat allemaal in een lijvig rapport van Federgon, waar Françoise Valkenborghs van Flexpoint deze en enkele andere verrassende conclusies uit gedistilleerd heeft.

"Het gaat om een profielstudie die de sectorfederatie om de twee jaar maakt", aldus de marketingverantwoordelijke van Flexpoint (dat zopas werd overgenomen door SD Worx). "Het rapport biedt opmerkelijke inzichten over de kenmerken van onze uitzendkrachten. Zo weten we dat het voornamelijk jongeren zijn die zich aanbieden. Meer dan 40 procent is jonger dan 24 jaar, en nog eens 25 procent is niet ouder dan 34. Bijna 90 procent heeft de Belgische nationaliteit. De groep van uitzendkrachten kan ongeveer gelijk worden verdeeld tussen studenten, bedienden en arbeiders."

Aftasten

Interessant zijn de redenen waarom uitzendkrachten kiezen voor het statuut. "Een belangrijk deel zijn studenten die op deze manier de arbeidsmarkt willen leren kennen en tegelijk een cent willen bijverdienen", vertelt Françoise Valkenborghs.

"Een op drie is op zoek naar een vaste job en beschouwt uitzendopdrachten als een springplank. Tellen we daar de mensen bij die bewust kiezen voor het opbouwen van ervaring, dan kunnen we concluderen dat interimwerk vooral dient om bij te leren en de mogelijkheden af te tasten om de carrière een juiste wending te geven."

Werkzoekend

Opvallend is dat bijna de helft van de uitzendkrachten een vaste job had voor ze op tijdelijke basis aan de slag gaan. "Daarnaast volgt 35 procent eerst een opleiding en is bijna 5 procent inactief", weet Françoise Valkenborghs. "Dat maakt dat amper 14 procent werkzoekend is voordat ze een uitzendopdracht aanvaarden. Zelfs voor ons is dat verrassend."

Beroepen die het meest via uitzendarbeid worden verricht zijn administratief bediende, verkoper en kassier (m/v). Samen vervullen zij de helft van alle opdrachten. Bij de arbeiders komen de magazijniers, horeca-medewerkers en machine-operatoren het vaakst voor.

Uitbetaling

"Een opbeurende statistiek is dat 70 procent van de interimmers aangeeft tevreden te zijn over deze manier van tewerkstelling", aldus nog de Flexpoint-medewerker. "Met enige trots kan ik meegeven dat ons bedrijf een tevredenheid van 84 procent scoort. De correcte uitbetaling en het respect van de consulenten zijn doorslaggevend in deze evaluatie."

Match

Tot slot geeft de studie aan wat bedrijven die uitzendkrachten tewerkstellen, als belangrijkste voordelen beschouwen. "Ze zien het als een ideaal instroomkanaal om nieuwe medewerkers aan te trekken", weet Françoise Valkenborghs. "Via uitzendarbeid kunnen ze nagaan of er een match is, waarna kan overgegaan worden tot vaste tewerkstelling. Dat geldt overigens voor beide zijden, want ook voor de uitzendkrachten zelf is het een testfase om te checken of de job en het bedrijf hen bevalt." Een tweede reden voor de bedrijven is om pieken in het werkvolume op te vangen.

De conclusie? "Critici verspreiden vaak klachten over uitzendarbeid, als zou het minderwaardig zijn. Dit rapport bewijst echter duidelijk dat zowel de uitzendkrachten als de werkgevers erg positief zijn over het systeem. Wij onthouden graag dat enthousiasme en werken op die manier geduldig voort."

>

>

>