Openluchtmis aan de 100-jarige Veldkapel in Herbricht

Print

Foto: Arnold Roberts

Neerharen

Lanaken - Een grote schare parochianen vertrok afgelopen weekend aan de kerk van Neerharen in processie naar de Veldkapel in Herbricht, met de Monstrans onder de 'Hemel' gedragen door Diaken Julien. Het werd een dankmis in open lucht als herdenking aan de bouw 100 jaar geleden.

In juni 2018 is het 100 jaar geleden dat Jozef, een telg uit de familie Dubois-Groenen, veilig en wel terugkeerde van het IJzerfront. Uit dankbaarheid bouwde de gelovige landbouwersfamilie op haar eigendom een Veldkapel gewijd aan het Heilig Hart. Na het overlijden van deze familie ging de kapel naar een kleinzoon. Toen die in 2002 eveneens overleed, ging de boerderij van de familie tegen de vlakte.

De sloop kwam er door een regeling van de overheid, na de overstromingen van 1993 en 1995, met de bewoners van het gehucht. Daarbij werd besloten dat op termijn alle huizen in het winterbed van de Maas onteigend en daarna gesloopt zouden worden. In het begin van de regeling werd gestreefd naar een onteigening in den minne, maar indien dat niet zou lukken, zou er een gedwongen onteigening plaats vinden. In 2010, bij aanvang van de Maaswerken, zou het allemaal in kannen en kruiken moeten zijn, maar van de gedwongen onteigeningen is men overgestapt op een uitdoofbeleid en staan er nu nog een aantal woningen en het Grand Café Maasvallei.

Toen de boerderij en opstallen gesloopt werden, konden de Parochieraad en bewoners ervoor zorgen dat de kapel behouden bleef. Maar de kapel raakte in verval en dat stootte Lewieke de coiffeur zo tegen het zere been dat hij samen met zijn vrouw Mia Meyers besloot om de Veldkapel te renoveren. Sindsdien wordt er elk jaar een Openluchtmis gehouden - als het niet regent tenminste, in dat geval gaat de mis door in het Grand Cafe Maasvallei.

Afgelopen weekend werd aan de Veldkapel een bijzondere Openluchtmis gehouden die voorgegaan werd door een tevreden pastoor Vanherck, die zelf op 1 juli zijn vijtigjarig Priesterjubileum zal vieren met de hele parochiegemeenschap. Louis Bollen kon er door ziekte niet bij zijn. Zijn vrouw nam de bloemen in ontvangst. Thèréske Martens, de laatste bewoonster van de boerderij het dichtst aan de oever van de Maas, die elk jaar present was aan de kapel, is kort geleden overleden. Zij zou in augustus 91 jaar geworden zijn.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio