Fit & Gezond

“In tegenstelling tot hardnekkige overtuigingen heeft alcohol altijd een impact op de gezondheid”

Hoge Gezondheidsraad is duidelijk: zo veel glazen alcohol per week is de limiet

Print
Hoge Gezondheidsraad is duidelijk: zo veel glazen alcohol per week is de limiet

Foto: *

Het is welbekend: te veel alcohol schaadt de gezondheid en het risico op schadelijke effecten neemt toe met de verbruikte hoeveelheid. Daarom heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) nu praktische aanbevelingen geformuleerd omtrent alcoholgebruik. “In tegenstelling tot bepaalde, soms hardnekkige overtuigingen van de consument heeft alcohol altijd een impact op de gezondheid, zelfs met mate.” De HGR stelt daarom onder meer voor om water gratis te maken in de horeca en om een verbod op reclame voor alcoholische producten in te voeren.

“Alcoholgebruik leidt onvermijdelijk niet alleen tot een stijging van het risico op ziektes - cardiovasculaire aandoeningen, kanker, leveraandoeningen enzovoort - en op verslaving, maar ook van het risico op ongevallen en gewelddadig gedrag. Alcohol is in België trouwens de op drie na belangrijkste mortaliteit- en morbiditeitsoorzaak bij personen ouder dan vijftien jaar”, zegt de Hoge Gezondheidsraad.

Tien eenheden per week

Wie alcohol wil drinken, moet weten dat de maatstaven voor consumptie die het vaakst worden vermeld (twee à vier glazen per dag) nu naar beneden bijgesteld zijn wegens bepaalde risico’s die vroeger werden onderschat. Zoals kanker. Om alles duidelijker te maken preciseert de Raad dat tien eenheden per week de limiet zijn. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 10 centiliter of tien glazen bier van het type pils van 25 centiliter. “Elke overschrijding van deze standaard telt mee (bijvoorbeeld als de wijn of het bier sterker is en/of als het glas of de verpakking groter is, nvdr.). Die limieten goed kennen en er verantwoord mee omgaan, garandeert dat consumenten van alcoholhoudende dranken in goede gezondheid kunnen blijven.”

Volgens de Gezondheidsraad is het ook nodig om de consumptie over een week te verspreiden “en daarbij ook dagen zonder alcohol in te lassen”. “Bovendien, en ook voor een jonger publiek dat aan binge drinking doet, wordt meer dan vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) standaardeenheden in minder dan twee uur stellig afgeraden. Tot slot is het sterk aangeraden om bij alcoholgebruik voldoende water te drinken.”

“Land van tradities”

Tot slot herinnert de Gezondheidsraad er ook aan dat bepaalde bevolkingsgroepen nooit alcohol mogen drinken. “Jongeren onder de achttien jaar, vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en vrouwen die borstvoeding geven.”

Al beseffen ze bij de Gezondheidsraad ook dat het niet zo evident wordt om het alcoholgebruik van de Belg snel aan te passen. “België is een land van tradities waar de consumptie van alcoholhoudende dranken sterk wordt gestimuleerd bij privépersonen of tijdens evenementen voor het grote publiek”, zo luidt het.

Om dat te veranderen pleit de Gezondheidsraad voor volgende zaken:

  • Stel water gratis ter beschikking tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca.
  • Voer een totaalverbod in op reclame, promotie en sponsoring verbonden met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen.
  • Pas de etikettering aan voor alcoholhoudende dranken, met een duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in verband met risico voor de gezondheid.
  • Voer een gediversifieerd prijsbeleid in, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen.
  • Perk de beschikbaarheid en het aanbod in voor dergelijke dranken.

“Die maatregelen zijn zeker innovatief of zelfs ongewoon te noemen voor ons land. Voor een reëel effect op de volksgezondheid moeten ze worden gecombineerd, behouden blijven op lange termijn en zich richten op de volledige bevolking”, besluit de Gezondheidsraad.

Niet te missen