Sjoemelsoftware in uw auto? Dan moet Volkswagen hem volledig terugbetalen

Print
Sjoemelsoftware in uw auto? Dan moet Volkswagen hem volledig terugbetalen

Foto: AFP

Een Oostenrijkse rechtbank heeft een concessiehouder van de Duitse autobouwer Volkswagen bevolen om een wagen volledig terug te betalen aan een Oostenrijkse vrouw. De auto in kwestie was uitgerust met zogenaamde sjoemelsoftware. In ons land probeert Test Aankoop met een groepsvordering hetzelfde gedaan te krijgen voor ongeveer 11.000 gedupeerden.

De handelsrechtbank van Wenen oordeelde dat “als de klaagster geweten had dat er sjoemelsoftware in haar wagen zat, ze die niet gekocht zou hebben”.De rechtbank verplicht de concessiehouder om de wagen, die de vrouw in 2012 kocht voor 26.500 euro, terug te nemen en haar de som van 29.000 euro terug te betalen, rekening houdend met interesten.

“Het gaat om de meest gunstige beslissing tot dusver voor een autokoper”, aldus het advocatenkantoor. De rechtbank berekende de waardevermindering van de wagen niet in functie van de leeftijd, maar van het aantal gereden kilometers. Omdat dat laag lag (25.000 kilometer), was het waardeverlies kleiner dan de interesten.

In België viel er nog geen soortgelijke uitspraak, maar consumentenorganisatie Test Aankoop is nog volop bezig met ‘Dieselgate’. “Ongeveer 11.000 gedupeerden hebben zich bij ons gemeld.

Ook bij de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop zijn ze nog volop bezig met ‘Dieselgate’. “Wij vertegenwoordigen ongeveer 11.000 gedupeerden”, meldt woordvoerder Simon November. “In onze groepsvordering vragen wij voor elke individu de teruggave van de aankoopwaarde én het behoud van de wagen. Het wetboek Economisch Recht laat dat toe in het geval van oneerlijke handelspraktijken.”

In december van vorig jaar haalde Test Aankoop een eerste slag thuis. “Onze class action(groepsvordering, nvdr.) werd ontvankelijk verklaard. Nu proberen we een akkoord te vinden met Volkswagen-verdeler D’Ieteren en Volkswagen zelf over de compensatie. Komt dat akkoord er niet, dan zal een rechter ten gronde over de schadevergoeding moeten beslissen.”

Volkswagen gaf in de herfst van 2015 toe zowat elf miljoen dieselwagens uitgerust te hebben met sjoemelsoftware. Het schandaal kostte de autobouwer al meer dan 25 miljard dollar aan terugroepacties en gerechtelijke procedures.