© Evi Smets

© Evi Smets

© Evi Smets

© Evi Smets

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Kunst in het dorp huldigt kunstwerk op schoorsteen steenfabriek in

Begin 2015 lanceerde de stedelijke Cultuurdienst het participatieve cultuurproject ‘Kunst in het dorp’. Het doel? Samen met geëngageerde stadsgenoten meer kunst realiseren in het plaatselijke straatbeeld. De inwoners van de verschillende dorpen werden betrokken in alle aspecten van het werk, van het thema van het kunstwerk tot de feestelijke inhuldiging ervan. Voor Kleine-Spouwen viel de keuze op een wel erg speciale locatie, meer bepaald bovenop de schoorsteen van Vandersanden Steenfabrieken.

Evi Smets

Die locatie lag voor de hand. De inwoners van Kleine-Spouwen kozen namelijk ‘vuur’ als thema voor hun kunstwerk. Letterlijk refereert dit naar het vuur dat gebruikt wordt om bakstenen te bakken. De steenfabriek van Vandersanden is dan ook een belangrijke werkgever in het dorp en is net zoals de inwoners klein en bescheiden begonnen en daarin zeer groot geworden. Maar er brandt ook vuur in de enthousiaste inwoners van Kleine-Spouwen, wat zorgt voor samenhorigheid en dynamiek. Het dorp heeft een bruisend verenigingsleven. Het vuur en de passie zorgen ervoor dat men in het ‘kleine’ Kleine-Spouwen grootse dingen kan verwezenlijken. Denk maar aan de musicals van ’t Showcomité en regisseur Hubert Schoenmaekers. Het werk symboliseert de rook die uit het vuur van dit actieve en positieve dorp komt.

Naast het thema gingen de inwoners van Kleine-Spouwen ook op zoek naar een kunstenaar voor hun werk. Die eer viel te beurt aan Hugo Duchateau. Hij maakte enkele ontwerpen waaruit het definitieve ontwerp gekozen werd. Metaalvorming Vandinter uit Maaseik zorgde voor de realisatie, in samenwerking met Jacometal uit Riemst. Fabrieksschouwonderneming Frans Eyckmans en zonen uit Westerlo plaatste het werk bovenop de oude schoorsteen.

Industrieel erfgoedDe realisatie van het kunstwerk en de feestelijkheden die errond georganiseerd worden, passen perfect binnen de campagne van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed rond de fabrieksschoorstenen. Die plaatst de fabrieksschoorstenen tijdens de maand mei namelijk centraal in de campagne voor industrieel erfgoed. Er worden in verschillende Europese landen allerhande activiteiten georganiseerd om te pleiten voor het behoud en restauratie van deze merktekens in het stedelijk landschap en op het platteland. Fabrieksschoorstenen zijn bedreigd. Van de vaak honderden die vroeger het beeld bepaalden van eender welke industriële stad of regio, blijven er nu vaak maar een handvol over.

Vandersanden Group besliste enige tijd geleden de oude schoorsteen in Kleine-Spouwen, die al lang niet meer in gebruik is, te restaureren en te bewaren. Het is een belangrijk merkteken in het landschap van Kleine-Spouwen en de omliggende dorpen en het is dan ook niet verwonderlijk dat de mensen uit het dorp net die plek kozen voor hun kunstwerk. Het werk van Duchateau bovenop deze monumentale schoorsteen zal een baken worden in het landschap.

InhuldigingDe lokale verenigingen, de mensen van Kleine-Spouwen en vertegenwoordigers van Vandersanden Group staken de koppen bij elkaar om van de inhuldiging een feestelijk en memorabel moment te maken. Zondag 3 juni was het dan zover! Om 20.30 uur verzamelde iedereen in de showroom van Vandersanden voor de receptie. Koninklijke Harmonie De Eendracht van Kleine-Spouwen zorgde voor de muzikale toets. Om 22 uur trokken alle aanwezigen in een fakkeltocht onder begeleiding van de harmonie richting de schoorsteen van het bedrijf waar om 22.15 uur het kunstwerk officieel ingehuldigd werd met een spectaculair klank- en lichtspel. Aansluitend werd een glas gedronken aan en op de schoorsteen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer