Verkeersboete in de bus? Kijk alles goed na voor u betaalt

Print
Verkeersboete in de bus? Kijk alles goed na voor u betaalt

Heeft u een verkeersboete in de bus gekregen, bijvoorbeeld voor een snelheidsovertreding? Kijk dan maar best goed na voor u betaalt. Het nieuwe systeem om boetes te innen kampt immers nog met wat kinderziekten.

Nogal wat hardrijders kregen de jongste dagen een brief in de bus met de vraag om hun openstaande saldo van nul euro te vereffenen. “Anders kan het parket u een minnelijke schikking opleggen.” De meeste van die mensen hadden hun boete al betaald.

Het is niet het eerste keer dat er iets misloopt. Twee weken geleden nog kregen 100.000 overtreders een boete in de bus waarop het rekeningnummer en datum waarop de boete betaald moest worden, ontbraken. En begin april kregen agenten die pv’s wilden invoeren plots een foutmelding te zien, waardoor veel boetes bleven liggen.

Op sociale media is er nogal wat kritiek op het nieuwe systeem om boetes te innen en wordt opgeroepen om boetes goed te controleren alvorens ze te betalen.

Verkeersboete in de bus? Kijk alles goed na voor u betaalt

“Processen-verbaal waarop gegevens ontbreken of waar bijvoorbeeld wordt gevraagd om nul euro te betalen, scheppen verwarring bij de bevolking. Uiteraard zitten we daar verveeld mee. Maar we werken aan een oplossing om die kinderziekten zo snel mogelijk uit het nieuwe informaticasysteem te halen. Wat het ontbrekende rekeningnummer en andere ontbrekende info betreft, is het nu zo dat geen enkel pv nog kan vertrekken wanneer er iets ontbreekt. Daar is een veiligheid ingebouwd”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie.

Automatisch

De inning van verkeersboetes gaat sinds 28 maart volledig automatisch. Het enige wat de politie nog moet doen, is de overtreding vaststellen en een proces-verbaal maken. Alles wordt dan digitaal verstuurd naar de databank van Justitie en van daar naar Bpost, dat de boetes print en verstuurt.

“Wij verwerken eigenlijk enkel de gegevens die we van de FOD Justitie toegestuurd krijgen. Voor de inhoud zijn wij dus niet verantwoordelijk”, klinkt het bij Bpost.

Sinds juli 2017 kan u een verkeersboete digitaal afhandelen op www.verkeersboetes.be. Sinds eind maart van dit jaar ontvangt u na een verkeersovertreding maar één brief meer. Daarin staat over welke overtreding het gaat en wat u moet doen. Vroeger ontving u het proces-verbaal en de oproep om te betalen nog apart, soms met veel tijd tussen.