Medisch Centrum Sint-Jozef organiseert informatiemarkt voor patiënten

Print
Medisch Centrum Sint-Jozef organiseert informatiemarkt voor patiënten

Foto: Brecht Rutten

Bilzen - Op woensdag 16 mei organiseerde Medisch Centrum Sint-Jozef samen met ZOPP Limburg voor de derde keer een informatiemarkt van patiëntenverenigingen voor patiënten, familieleden en verpleegkundigen. Op de informatiemarkt waren er zo’n zeventigtal aanwezigen.

Patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg konden opnieuw hun werking kenbaar maken aan het doelpubliek doormiddel van een stand. Waar er bij de eerste informatiemarkt een vijftal verenigingen deelnamen, waren er nu een elftal verenigingen aanwezig. Dankzij de samenwerking met het Medisch Centrum Sint-Jozef konden de verenigingen AA, het aanloophuis en actief WW aan de hand van een PowerPointpresentatie zichzelf voorstellen aan het publiek.

Volgende patiëntenverenigingen waren aanwezig:

SOS Nuchterheid en (AA) Anonieme Alcoholisten (ondersteunen en begeleiden alcoholverslaafden), , PASS Hasselt (voor (jong)volwassenen met autisme), Alzheimer Liga Vlaanderen (van en voor familieleden van personen met dementie), Actief WW (voor weduwen en weduwnaars), Ups & Downs vzw (voor personen met een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of frequente en langdurige depressies), ANBN (ondersteunen mensen met anorexia nervosa - boulimia nervosa), het Aanloophuis (een aanspreekpunt voor patiënten die met vragen zitten of nood hebben aan psychosociale ondersteuning), het Inloophuis (begeleiden iedereen die geconfronteerd wordt met psychische klachten) en ten slotte Uilenspiegel vzw (voor personen met een psychische kwetsbaarheid).

Daarnaast werd het concept stakeholdersoverleg, dat werd opgestart in het Medisch Centrum Sint-Jozef, toegelicht door ZOPP Limburg. Het stakeholdersoverleg is een overlegorgaan waar de verschillende interne en externe stakeholders zoals ziekenhuismedewerkers, het OCMW en patiëntenvertegenwoordigers mee participeren omtrent het beleid van het ziekenhuis. ZOPP Limburg brengt de verschillende patiëntenvertegenwoordigers samen binnen een klankbordgroep waarbij het patiëntenperspectief omtrent het ziekenhuisbeleid wordt besproken. Het doel hiervan is om de stem van de patiënt meer inspraak te geven in het beleid van de organisatie.

De volgende informatiemarkt vindt plaats op woensdag 14 november 2018. Het Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP Limburg willen alle vrijwilligers van de verenigingen bedanken voor het bemannen van hun stand en het informeren van patiënten.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio