© BELGA

Staking piloten Brussels Airlines: geen akkoord, nieuwe stakingen mogelijk in juni

De directie en vakbonden van Brussels Airlines zijn in de nacht van woensdag op donderdag zonder akkoord uit elkaar gegaan, na meer dan 15 uur onderhandelen. “Er is een vertrouwensbreuk tussen directie en piloten”, aldus de vakbonden. Zij behouden hun stakingsaanzegging, maar een eventuele nieuwe staking zou er pas in juni komen. Er is dus tijd gekocht om toch nog uit de impasse te geraken.

Ook maandag had een dag onderhandelen al geen resultaat opgeleverd. Er werden woensdag nog voorstellen uitgewisseld, maar op geen enkel moment werd er structurele vooruitgang geboekt, klonk het na afloop van de onderhandelingen in het bijzijn van een sociaal bemiddelaar.

“Het was niet een proces van dichterbij komen, maar zelfs veeleer van uit elkaar groeien”, aldus de bonden. “Er was geen enkel raakpunt in de voorstellen” die de directie aan de ene kant en de bonden aan de andere kant lanceerden.

© BELGA

Volgens Anita Van Hoof (BBTK) was het laatste voorstel van de directie “zelfs slechter dan het voorstel dat vorige week massaal werd weggestemd door de piloten”. “Op zo’n moment is het beter de gesprekken te onderbreken en een afkoelingsperiode in te lassen.”

“Het was een lange marathon, maar we zijn niet over de streep geraakt. Het water is heel diep”, verwoordde Filip Lemberechts (ACLVB) het. “We gaan dit nu even evalueren, maar ik verwacht geen mirakels. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de integratie van Brussels Airlines in Eurowings.” En die zou er pas eind juni komen, zo zei de directie eerder.

Nieuwe staking?

Toch blazen de bonden de bruggen niet op. Ze zeggen bereid te zijn om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. “Onze stakingsaanzegging blijft lopen, maar staking is geen doel op zich”, aldus Paul Buekenhout (LBC-NVK). “De enige manier om eruit te komen, is overleg. De directie moet zich bezinnen en de piloten minstens een perspectief geven.” Dat betekent dat niet alle verzuchtingen in een-twee-drie opgelost moeten zijn, maar dat er minstens een plan van aanpak op tafel moet komen.

© BELGA

“De bal ligt in het kamp van de directie”, voegde Van Hoof nog toe. Als die de komende weken geen stappen zet, volgen er mogelijk opnieuw twee stakingsdagen in juni.

De piloten legden al maandag en woensdag het werk neer uit onvrede met hun loon, de werkdruk en de pensioenregeling.

Geen akkoord, maar ook geen definitieve breuk dus. Directie en bonden geven zichzelf de tijd om alsnog vooruitgang te boeken. En ook de sociaal bemiddelaar, Philip Verstraete, gaf de hoop niet op. “We zijn er niet in geslaagd de knoop te ontwarren, maar het touw is ook niet doorgeknipt”, vatte hij samen.

Volgens directie geen breuk, wel vooruitgang

Iedereen, zowel de directie van Brussels Airlines als de vakbonden, heeft de wil om tot een akkoord te komen voor de piloten voor dit jaar en de volgende jaren. En vanaf donderdag gaan we daar keihard aan werken, zo zegt Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines.

© BELGA

“Iedereen is nu ontgoocheld, omdat we niet zo ver zijn geraakt als gehoopt”, gaf Davignon toe. Maar in tegenstelling tot de bonden, zag de voorzitter wel vooruitgang. “Er is geen breuk, we zijn alleen niet tot een akkoord geraakt. Maar de bonden zien en weten dat wij de wil en de capaciteit hebben om de open vragen op te lossen.”

Davignon belooft dat er nog deze week een ploeg wordt samengesteld om de problematiek van de “flight time/duty time” (zeg maar de werkdruk) van de piloten aan te pakken, “zonder taboes”. Die zou binnen de maand tot conclusies moeten komen.

Als dat lukt, kan een nieuwe pilotenstaking vermoedelijk vermeden worden. De werkdruk is de voornaamste bekommernis van de piloten, naast het loon en het pensioen.

De bestuursvoorzitter benadrukte dat de problematiek complex is. Het gaat niet louter om een loonkwestie waar de vakbonden met eisen komen en de directie met een lager voorstel, en er uiteindelijk ergens in het midden wordt geland. “Het is nu nodig om te bekijken wat we kunnen doen met de middelen die we hebben”, aldus Davignon. “Wat kunnen we onmiddellijk doen dat het leven van de piloten en het cabinepersoneel verbetert? En wat moeten we naar later verschuiven?”

Davignon wilde niet echt terugkomen op de voorbije stakingsdagen. “Een staking is goed voor niemand. Maar bon, dat is nu voorbij, nu gaat het over de toekomst”, zei hij. Hij gaf wel nog mee dat hij er niet mee gediend is dat de bonden nu al spreken over mogelijke nieuwe stakingsdagen in juni. “Wij zetten de piloten niet onder druk en omgekeerd aanvaarden we ook niet om onder bedreiging te werken”, klonk het.