Busverkeer in hele provincie verstoord, ook komende dagen stakingen

Print
Busverkeer in hele provincie verstoord, ook komende dagen stakingen

Foto: BELGA

De vakbondsactie tegen de pensioenplannen van de regering verstoort de dienstverlening van vervoersmaatschappij De Lijn in heel Vlaanderen. Ook in Limburg is er hinder in heel de provincie, op alle streeklijnen en stadslijnen.

In Limburg is vanochtend bijna 60 procent van de buschauffeurs uitgereden. Er is hinder voelbaar in heel de provincie, op alle streek- en stadslijnen. In het Genkse en Truiense stadsnet is nu al het merendeel van de ritten geschrapt. Maar ook de busregeling in Tongeren en de streeklijnen is ernstig verstoord. Reizigers checken best de website van De Lijn.

“Ook de belbussen ondervinden hinder door de vakbondsactie. Een aantal gereserveerde ritten kunnen helaas niet uitgevoerd worden. De geïmpacteerde belbusgebruikers zullen persoonlijk door de belbuscentrale verwittigd worden”, staat te lezen op de website van vervoersmaatschappij. Wie niet op school of het werk geraakt, vindt een attest op de website van De Lijn.

Ook de komende dagen wordt er hinder verwacht op het bus- en tramnet. Van donderdag tot en met zondag roepen de socialistische en liberale vakbond immers op om te staken tegen de plannen voor een efficiëntere werking van De Lijn. De vakbonden laten hun leden zelf kiezen wanneer ze dit doen. Omdat ACV Openbare Diensten en de onderaannemers niet deelnemen aan de actie, zullen er wel bussen en trams rijden. “De hinder zal vermoedelijk het grootste zijn in de steden, daar zoek je beter een alternatief. Ga je naar Extrema Outdoor, dan verwachten we dat je met de bus naar het festival kan gaan”, aldus De Lijn.

Betogers verzamelen in Brussel

De betogers verzamelden woensdagvoormiddag rond 11.30 uur aan het Noordstation en de Albert II-laan. Volgens de socialistische vakbond zakten 70.000 betogers af naar de hoofdstad, volgens de politie zijn het er 55.000.

De politie raadt aan om Brussel woensdag te mijden. “Het verleden leert ons dat belangrijke verkeersassen al vroeger afgesloten kunnen worden. Alle geparkeerde voertuigen op de gehele middenberm van de Zuidlaan en Poincarélaan nabij het zuidstation getakeld zullen worden. Ook op het parcours geldt een parkeerverbod”, aldus woordvoerster Ilse Van de Keere. “We zullen daar in groten getale aanwezig zijn, voornamelijk met mensen die zich specifiek met de mobiliteit bezighouden, maar ook een reserve die ingeschakeld kan worden om de openbare orde te garanderen.”

Het parcours van de betoging ziet er als volgt uit: Albert II-laan – Kruidtuinlaan – Pacheco/Berlaimontlaan – Keizerslaan – Cellebroersstraat – Lemonnierlaan – Zuidlaan/Poincarélaan (ontbinding rond 14 uur).

Busverkeer in hele provincie verstoord, ook komende dagen stakingen

“We verwachten verkeershinder in en rond het centrum en verzoeken nadrukkelijk om Brussel met de auto zo veel mogelijk te mijden. Voor uw noodzakelijke verplaatsingen naar en binnen Brussel vragen wij om de voorkeur te geven aan het openbaar vervoer. Bus- en tramlijnen kunnen wel lokaal worden omgeleid.”

“Tot 67 jaar werken kan niet”

Volgens de vakbonden zakten minstens 70.000 betogers af naar Brussel om te protesteren tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel. Voor ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is de actie nu al geslaagd. “De mensen voelen goed aan dat de regering contractbreuk pleegt”, zegt hij.

Net als bij de betoging van 19 december, die volgens de politie 25.000 mensen op de been bracht, zijn er weer veel rode ballonnen te zien met een doorstreept cijfer 67. “Tot 67 jaar werken kan niet”, zegt De Leeuw. “De regering moet het beleid bijsturen en moet betere pensioenen invoeren, met een minimum van 1.500 euro per maand.”

Volgens Mario Coppens van de liberale vakbond zijn de syndicale voorstellen niet onrealistisch. “Maar deze regering haalt middelen weg in plaats van er bijkomende te zoeken, bijvoorbeeld via faire belastingen.” Vooral vrouwen worden volgens de bonden getroffen door de pensioenhervormingen. Uit steun voor hen dragen de vakbondsleiders een roze lint.

Met de verkiezingen in zicht rekent de ACLVB-topman erop dat de regering zich soepeler gaat opstellen. Maar erg groot is die hoop niet. Onder meer in de discussie over welke beroepen als zwaar worden ingedeeld en dus in aanmerking komen voor een vervroegd pensioen, staan vakbonden en regering nog diametraal tegenover elkaar, merkt Coppens op. Binnenkort start daarover nieuw overleg.

Er is ook een stevige delegatie uit het onderwijs afgezakt. “De mensen zijn enorm bezorgd over de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Koen Van Kerkhoven van onderwijsbond COC. “Onderzoek zegt dat de lonen in het onderwijs vergelijkbaar zijn met die in de privé, maar enkel als rekening gehouden wordt met de vaste benoemingen, de vakantiedagen en het pensioenbedrag. Als aan een van die elementen geraakt wordt, valt die vergelijkbaarheid weg.”

Beperkt aantal scholen dicht

Busverkeer in hele provincie verstoord, ook komende dagen stakingen
Foto: BELGA

Er worden woensdag duizenden leerkrachten verwacht op de betoging in Brussel. Dat heeft als gevolg dat er in sommige scholen hinder is. Maar zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als GO! , het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, zegt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen scholen volledig dicht blijven.

De christelijke onderwijsvakbond COC verwacht mogelijk tot 10.000 onderwijsmensen in de straten van Brussel. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits liet verstaan dat er stakingsrecht is, maar benadrukte ook dat er duidelijke communicatie moet kunnen zijn van de scholen naar de ouders. “Op basis van voorlopige informatie lijkt het erop dat de meeste scholen open zijn”, zegt woordvoerster Marijke Van Bogaert van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Dat betekent dat de lessen gewoon plaatsvinden of dat er voorzien is in opvang. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen is de school dicht.”

Bij het gemeenschapsonderwijs klinkt dezelfde boodschap. “We hebben indicaties dat de hinder beperkt blijft”, zegt woordvoerster Nathalie Jennes. “Ik heb maar weet van één school die dicht is: basisschool De Regent in Gingelom.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukte maandag dat schoolbesturen “duidelijk en tijdig moeten communiceren met ouders en leerlingen”. Ze verwijst naar de bestaande omzendbrief. Die bepaalt onder meer dat het schoolbestuur moet voorzien in opvang wanneer ze vaststelt dat de normale lessen niet kunnen doorgaan. “Indien dergelijk toezicht niet mogelijk is, kan het schoolbestuur beslissen om de school te sluiten en moeten de ouders hierover geïnformeerd worden.”

Treinverkeer ondervindt geen hinder van staking

Het treinverkeer verloopt woensdagochtend normaal, en ondervindt geen hinder als gevolg van de geplande betoging. Dat zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Los van de staking was het woensdagochtend even niet mogelijk om treintickets via de NMBS-website te kopen. Dat was een gevolg van technische problemen, die rond 8 uur verholpen waren.

Ook hinder bij Bpost

Busverkeer in hele provincie verstoord, ook komende dagen stakingen
Foto: Photo News

“Er is woensdag sprake van een verstoorde verdeling”, zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybrouck. “Omdat een deel van het personeel afgelopen nacht afwezig was in de sorteercentra en voor het transport, kregen de distributiecentra minder pakjes en brieven. De krantenverdeling verliep wel overal normaal. In Brussel en het zuiden van het land was ongeveer 78 procent van de rondes verzekerd, in Vlaanderen is dat zelfs 96 procent.”

Piloten staken opnieuw

De piloten van Brussels Airlines staken woensdag opnieuw. “Net als maandag zal het merendeel van de vluchten woensdag geannuleerd worden”, meldt woordvoerster Kim Daenen. “Een 60-tal vluchten zal doorgaan, zo’n 220 worden geschrapt. We verwachten echter geen chaos op de luchthaven omdat de staking al lang op voorhand werd aangekondigd en omdat de meeste reizigers op de hoogte zijn.”

Busverkeer in hele provincie verstoord, ook komende dagen stakingen
Foto: BELGA

Daenen verwacht ook geen extra hinder door de pensioenbetoging in Brussel. “Alles hangt af van de andere dienstverlening op de luchthaven, maar omdat we al zo’n beperkt programma draaien, verwachten we geen al te grote problemen.”

Het sociaal conflict bij Brussels Airlines draait onder meer rond de pensioenen, de lonen en de balans tussen werk en privé. Overleg met de vakbonden leverde maandag nog niets op. Woensdag worden de gesprekken voortgezet.

Op de luchthaven van Zaventem, Brussels Airport, verwachten ze echter geen problemen door de pensioenbetoging in Brussel. “Omdat er wel wat hinder kan zijn om tot hier te komen met het openbaar vervoer, raden we de reizigers aan om op tijd naar de luchthaven te komen”, aldus woordvoerster Anke Fransen.