© Belga

Zes keer meer meldingen over bedelaars op treinen

Het aantal meldingen over bedelaars op treinen is de voorbije twee jaar toegenomen van 405 naar 2.476, wat neerkomt op een verzesvoudiging. Dat leert Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) uit cijfers van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). In 228 gevallen maakte Securail een proces-verbaal op.

In spoorweginfrastructuur zoals stations geldt bedelen als een inbreuk indien het agressief gebeurt. In treinen geldt echter een totaalverbod. Sinds januari 2015 houdt het boordpersoneel van de NMBS meldingen over bedelarij op treinen bij. Sinds dat jaar nam de door groepen georganiseerde bedelarij ook toe op bepaalde drukke lijnen.

Tussen januari 2015 en april 2016 werden 405 gevallen gemeld waarbij 82 processen-verbaal werden opgemaakt. Na drie jaar tijd staat de teller al op 2.881 meldingen. Het bedelen gebeurt het vaakst op de Noord-Zuidverbinding in Brussel, de verbinding Brussel-Antwerpen en de lijn Antwerpen-Gent.

“We moeten deze problematiek aanpakken”, vindt Kamerlid Yüksel. “Niet alleen is het storend voor de treinpassagiers, er zit waarschijnlijk ook een tragische realiteit van uitbuiting van jonge en kwetsbare mensen achter deze praktijk. En daarom is het onaanvaardbaar.”

Minister Bellot wijst erop dat er sinds begin 2016 verschillende maatregelen zijn genomen. Een ervan – de samenwerking met de federale spoorwegpolitie om een gezamenlijk actieplan op poten te zetten – werd on hold geplaatst als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 en het verhoogde dreigingsniveau. Nu het dreigingsniveau opnieuw is gedaald, ziet Yüksel geen enkele reden om dat actieplan niet te activeren.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer