Noord-Zuidverbinding officieel van start met eerste Actorenoverleg

In het kader van de start van de onderzoeksfase van de Noord-Zuidverbinding heeft dinsdag het eerste Actorenoverleg plaatsgevonden. Dat overleg brengt alle betrokken partijen, instanties en organisaties samen. Zowel de Vlaamse meerderheid als de oppositie benadrukt de noodzaak van een zo snel mogelijke realisatie van het project Noord-Zuid Limburg.

De Vlaamse regering besliste enkele weken geleden om het project van de Noord-Zuidverbinding in Limburg te starten. Zes Limburgse parlementsleden ondertekenden samen met de bevoegde ministers een engagementsverklaring om het Limburgse project te realiseren. De partijen hopen het dossier op die manier een doorstart te geven.

De partners willen werk maken van een vlotter en veiliger verkeer, de ontsluiting van de regio verbeteren en de leefbaarheid van de omgeving versterken. “De verkeerssituatie aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren vraagt om een duurzame oplossing”, aldus gouverneur Herman Reynders (sp.a). “Voor iedereen die er nu dagelijks in de file staat, voor bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid en voor wie langs de Grote Baan woont.”

Twee jaar

Nog voor de zomer wordt de procedure opgestart om twee studiebureaus aan te stellen die zich zullen buigen over het ontwerpend onderzoek en de Milieueffectenrapportage. De bureaus zullen in september starten en de onderzoeksfase zal zo’n twee jaar duren. Het projectteam bestaat uit De Werkvennootschap en het Departement Omgeving, terwijl Reynders als procesbegeleider fungeert.

De projectstructuur moet een doorgedreven samenwerking tussen alle actoren mogelijk maken. Zo maken zowel de verschillende overheden als lokale experts van natuur- en socio-economische organisaties deel uit van het Actorenoverleg, zodat zij in werkgroepen samen met het studiebureau aan de slag kunnen gaan.

Transparant communiceren

Op dit moment is er geen voorkeurstraject en wordt er van een wit blad vertrokken. De werkgroepen hebben de ambitie om in het voorjaar van 2019 de verschillende technisch haalbare alternatieven op te lijsten. Die zullen dan verder onderzocht worden, waarna er op het einde van de onderzoeksfase één alternatief overblijft om mee te nemen naar de uitwerkingsfase.

Bovendien zal de bevolking bij elke stap in het proces kunnen participeren via infosessies en gespreksavonden. Zo willen de partners op een open en transparante manier communiceren. Ook de nieuwe website en het nieuwe logo moeten de huidige ambitie in het project helpen vertalen naar een maatschappelijk draagvlak.

Politiek draagvlak

Bij de Limburgse politici overheerst de hoop dat er eindelijk een oplossing voor de Noord-Zuidverbinding kan komen. “Het is belangrijk dat er een politiek draagvlak is. We hebben nu meer middelen en troeven in handen om het project tot een goed einde te brengen”, zegt gouverneur Reynders. “Een constructieve ingesteldheid van de betrokken actoren is daarvoor nodig.”

De engagementsverklaring werd ondertekend door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), en zes Limburgse parlementsleden, namelijk Lies Jans (N-VA), Marino Keulen (Open Vld), Jos Lantmeeters (N-VA), Lode Ceyssens (CD&V), Rob Beenders (sp.a) en Johan Danen (Groen).


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio