Politicologen gaan in gesprek over armoede en verkiezingen

Print
Politicologen gaan in gesprek over armoede en verkiezingen

Foto: Felix Bergers

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op woensdag 18 april vonden ruim 40 geïnteresseerden de weg naar de campus Oude Gevangenis van Universiteit Hasselt. Ze luisterden er naar een tafelgesprek tussen politicoloog Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt en zijn collega Peter Raeymaeckers van Universiteit Antwerpen. Marcel Kerff, gewezen VRT-journalist, zorgde voor de moderatie. De drie kwamen samen van gedachten wisselen op uitnodiging van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg, de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang en een consortium van 25 armoedeorganisaties.

Sociale thema's beheersen niet vanzelfsprekend de politieke agenda. Daarom werd er onlangs, vanuit de mensen in kwetsbare leefomstandigheden, een prioriteitennota samengesteld met concrete suggesties voor de lokale mandatarissen en verkiezingskandidaten. Op deze gespreksavond werd het thema dan verder uitgediept door twee bevoorrechte waarnemers uit de academische wereld. Al snel bleek dat het Vlaamse beleidsniveau een cruciale rol speelt om een rechtensysteem uit te bouwen voor mensen in armoede. Maar een actieve lokale politiek blijkt onmisbaar om deze rechten bij de mensen te laten komen, om toegankelijkheid te organiseren. En ook de dialoog met de mensen, inspraak vanuit de doelgroep, krijgt pas kansen als ze van onderop georganiseerd wordt. Er moet zeker ook gelet worden op de valkuilen van de digitalisering, het verlies van het menselijk gezicht in de dienstverlening. Daarenboven, een gebrek aan een gedegen lokaal sociaal beleid brengt op termijn heel wat economische en maatschappelijke kosten met zich mee. Na het panelgesprek gingen de professoren uitgebreid in dialoog met het publiek, dat bestond uit mensen in armoede, maar ook uit het middenveld.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio