© Albert Neyens

© Albert Neyens

thumbnail: null
thumbnail: null

Nieuwe petanquebanen voor Onder Ons Neeroeteren.

Maandag 16 april zal een mijlpaal blijven in de geschiedenis van petanque- en curvbowlsclub Onder Ons Neeroeteren. De prachtige nieuwe petanquebanen werden tijdens een feestelijk happening officieel in gebruik genomen.

Albert Neyens

Op 27 februari 1991 werden door toenmalig burgemeester Vermassen twee petanquebanen ingehuldigd. Nu, 27 jaar later, mocht schepen van Sport van de stad Maaseik, Myriam Giebens, het driekleurig lint doorknippen bij de inhuldiging van de twaalf nieuwe petanquebanen die gelegen zijn in sportpark de Borg in Neeroeteren.De seniorenclub Onder Ons, onder aanvoering van hun huidige voorzitter Jos Billen, telt momenteel 78 actieve leden. Sinds 2013 beschikt onze club over haar eigen Petankhoès met vier banen maar tijdens de zomermaanden nam het buitengebeuren een zodanig hoge vlucht dat een vernieuwing van de speelbanen op de Borg zich opdrong. Na vele maanden van overleg tussen ons bestuur en het gemeentebestuur van de stad Maaseik konden schepen van Sport M. Giebens en de Voorzitter van Onder Ons, Jos Billen, een overeenkomst sluiten voor de heraanleg van de petanquebanen in sportpark de Borg.Dankzij de steun van de technische dienst van de stad Maaseik werden in maart de werken aangevat. Van meet af aan was het duidelijk dat men gekozen had voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen. De medewerkers van de technische dienst verwezenlijkten op korte tijd twaalf prachtige banen, gescheiden door klinkers en groenaanleg. De leden van Onder Ons namen de afwerking voor hun rekening: de onder- en bovengrond werd door vele handen aangebracht. Iedereen die meegeholpen heeft om deze prachtige sportaccommodatie te verwezenlijken, mag fier zijn om deel uit te maken van dit geweldige teamwork. Het wordt weer uitkijken naar de maandagnamiddagen.Zo kon onze club op maandag 16 april uiteindelijk de feestelijke opening organiseren voor meer dan 100 aanwezigen, niet alleen de leden van de club maar ook de afgevaardigden van het stadsbestuur, de sportdienst en zeker de medewerkers van de technische dienst tekenden present. Na de gemeenteraadszitting haastte ook burgemeester J. Creemers zich naar de Borg om met eigen ogen deze nieuwe infrastructuur te aanschouwen.Zoals onze schepen van Sport, Myriam Giebens, het stelde tijdens haar toespraak: "Dit is een bloeiende seniorenvereniging zonder gelijke in de verre omtrek." Mooie woorden die aangevuld werden door onze voorzitter, Jos Billen, die de vriendschap en het spelplezier in onze vereniging als primordiaal bestempelde. Ook hij dankte uitvoerig M. Giebens en de stadsdiensten voor hun uitzonderlijke steun aan onze club.Alle foto’s en films over deze heuglijke gebeurtenis voor Onder Ons kunnen beken worden op onze website : http://sites.google.com/site/onderonsneeroeteren of gewoon Onder Ons googlen!

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio