© Eric Bervoets

Unizo Ham overhandigt de ondernemersprioriteiten

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober heeft Unizo Ham op maandag 16 april haar dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

Eric Bervoets

Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in Ham wil het beste voor zijn onderneming.De ondernemers vragen aan het toekomstig gemeentebestuur om een krachtig economisch beleid te voeren want enkel op die manier kunnen zij in de beste omstandigheden functioneren.De ondernemers geven aan de gemeente ook iets in de plaats. De gemeente kan op hen rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer.Dit document is voor de ondernemers van Ham alvast een duidelijke houvast.De 5 prioriteiten zijn:

- Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen en een blijvende en volgehouden inspanning voor het behoud en het versterken van bruisende winkelcentra.-Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en cocreatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.

- Aanstellen van een centrumcoach die vanuit een kernversterkende visie Ham promoot als de vestigingsplaats voor ondernemers.

- Versterken van de dienst economie met mankracht voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook blijvend inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid.

- De inkomsten van de gemeentelijke bedrijventaks integraal reserveren voor de promotie van de handel en verdere ontwikkeling van het KMO gebeuren.

Unizo staat klaar om, met het nieuwe gemeentebestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Ham.

Het volledig dossier kan u raadplegen op www.unizo.be/ham

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio