© Evi Smets

Stad verkoopt gronden in Grote-Spouwen

In het kader van de heraanleg van de dorpskern van Grote-Spouwen gaat de stad over tot de verkoop van drie stukken grond in de Sapstraat en de Pastorijstraat met het oog op de realisatie van een woonproject.

Evi Smets

Door een aantal oude gebouwen – waaronder de pastorie en de harmoniezaal – af te breken ontstaat er ruimte voor een elftal woningen van twee bouwlagen op een totale oppervlakte van 37 are 49 centiare. De woonontwikkeling zal zich deels richten naar de Sapstraat en deels naar een nieuw woonerf ter hoogte van de kruising van de Sapstraat en de Schoolsteeg.

Net zoals in andere deelgemeenten streeft het stadsbestuur in Grote-Spouwen naar een residentiële ontwikkeling op maat van het dorp met een optimale benutting van de beschikbare ruimte en het behoud van het landelijke karakter.

Kandidaten kunnen hun bieding per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs onder gesloten omslag richten aan de Stad Bilzen, Dienst Overheidsopdrachten t.a.v. mevrouw Tonnie Nijssen, Deken Paquayplein 1 in 3740 Bilzen. Indienen is mogelijk tot en met 18 mei om 17 uur. De verkoopnota is terug te vinden op de stedelijke website.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio