© Jean Pierre Yzermans

Vrienden van het bier stellen Witte Kraag Tripel voor

De vrienden van het bier uit Stokkem hebben tijdens het eerste lustrum van hun vereniging hun eigen streekbier voorgesteld. De vereniging is ontsproten uit het degusteren van streekproducten/-bieren tijdens de smokkelmarkten.

Jean Pierre Yzermans

Blijkbaar zijn de streekproducten en -bieren fel in opgang. In café ’t Uchterhoes stak een vijftal bierproevers de hoofden bij elkaar en hieruit groeide een groepje van zeven personen om de regioproducten te promoten. Grote initiatiefnemer Willy Jacquemin kreeg veel steun van zijn vleugeladjudant Jan Braun.Om bekend te geraken, organiseerden ze een bierdegustatieavond. Tegen alle verwachtingen in liep het zaaltje van ’t Uchterhoes stampvol en alzo was de locatie te klein geworden en verhuisden De vrienden van het bier naar zaal Astrid.Tegelijkertijd kozen ze een naam: de Witte Kragen, naar analogie van de witte schuimende kraag op bier. Vanaf toen presenteerden ze zich op alle degustatieactiviteiten met een witte kraag.Tijdens dit lustrumfeest hield de doopvader (Jean Kenzeler) de boreling ‘De Witte Kraag Tripel’ boven de doopvont. Willy Jacquemin, oudste lid, fungeerde als peter en Yalenka Knoops, jongste lid, als meter.Tijdens deze plechtigheid spraken député Jean-Paul Peuskens, schepen Jos Opdenakker en Lot Timmermans (verantwoordelijke stadstoerisme en de Wissen) woorden van lof en verzekerden ze dat de Witte Kraag Tripel als een ambassadeur het culinaire landschap zal verstevigen.Deze bierpresentatie kende grote belangstelling en groeide uit tot een echt volksfeest.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio