© BELGA

thumbnail: null
thumbnail: null

Kasteelmoord: André Gyselbrecht veroordeeld tot 27 jaar cel

Dokter André Gyselbrecht kreeg vandaag als eerste beklaagde te horen wat zijn straf is voor zijn aandeel in de Kasteelmoord: 27 jaar. Daarmee komt na meer dan 13 maanden een einde aan het proces over de moord op Stijn Saelens. De smeekbedes van zijn dochter Elisabeth om haar vader een menselijke straf te gunnen, zijn hierbij niet gehoord. Ook de andere beklaagden werden schuldig bevonden. Lees hier het volledige verslag.

cel, evdg

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) zijn schuldig bevonden voor de moord op Stijn Saelens. De Brugse correctionele rechtbank heeft het vonnis geveld.

Daarmee valt na meer dan 13 maanden het doek over het proces rond de Kasteelmoord.

Amper verzachtende omstandigheden

De tenlastelegging voor André Gyselbrecht werd bij de start van het vonnis als volgt voorgelezen door de rechter: “Hij bekende op 2 mei 2017 dat hij Pierre Serry had gevraagd Stijn Saelens te vermoorden.” De openbare aanklagers eisten de maximumstraf voor de dorpsdokter, en dat is wel degelijk 30 jaar. Dat Gyselbrecht tijdens het proces plots bekende dat hij toch om de moord van Saelens had gevraagd, maakte weinig indruk. Ook voor de smeekbede van Elisabeth Gyselbrecht, om haar vader een menselijke straf te gunnen, bleven de aanklagers doof.

“We zien geen andere verzachtende omstandigheden, dan de afwezigheid van een strafblad”, aldus de aanklagers. “Hij kende een correcte levenswandel en was steeds bezorgd om de familie en de kinderen.” Volgens de rechter heeft Gyselbrecht nooit spijt gehad: “Tegelijkertijd was hij wel de opdrachtgever van de moord, waar hij maandenlang mee bezig was en waar hij tot op de dag van de feiten de touwtjes in handen had. Tot op heden houdt hij vast dat hij de enige juiste beslissing heeft genomen”

“Gehandeld uit loyaliteit”

Ook Pierre Serry werd als tweede beklaagde schuldig bevonden aan de medewerking aan de moord op Stijn Saelens. Pas na vier jaar stilzwijgen gaf hij toe dat hij de opdracht kreeg iemand te zoeken om het slachtoffer te vermoorden. Serry deed dat uiteindelijk “uit loyaliteit” tegenover zijn “goede vriend en huisdokter Gyselbrecht”. “Hij was hem veel verschuldigd, want die had de palliatieve zorg over zijn vader op zich genomen.” Voor de rechtbank is het duidelijk dat dokter Gyselbrecht een enorme druk heeft uitgevoerd op Serry, maar als dat alles is wat de medeplichtige nodig heeft om dergelijke feiten te plegen, is dat zeer verontrustend. De rechtbank oordeelt daarom dat ook Serry een effectieve gevangenisstraf krijgt.

(lees verder onder de video)

Rechtbank verklaart zichzelf bevoegd

Net voor de voorlezing sprak de voorzitter nog kort de zaal toe. “Mag ik vragen om het voorlezen op geen enkele wijze te verstoren en alle reacties achterwege te laten”, richtte ze zich tot het publiek. “Het staat niet vast dat er gebruik is gemaakt van een informant, en zeker niet van een infiltrant. Het recht op een eerlijk proces is dus niet geschonden”, gaat de voorzitter van start met de uiteenzetting van het vonnis. “Er komt dus geen extra getuige.” Hoewel dat wel werd gevraagd in de loop van het proces.

Verschillende advocaten hadden opgeworpen dat de correctionele rechtbank door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof niet meer bevoegd is om over een moordzaak te oordelen. De rechtbank legde dat argument echter naast zich neer.

De verdediging van André Gyselbrecht had ook gepleit dat het strafdossier onvolledig is. “Er dringen zich geen aanvullende onderzoeksdaden op om de waarheid aan het licht te brengen”, weerlegde de voorzitter. Ten slotte werden de stukken die door een psychotherapeut van Gyselbrecht tijdens de zitting werden neergelegd, geweerd uit de debatten.

Extreme gezinsproblematiek

De rechter haalt de aangehaalde redenen voor de gepleegde feiten aan, door de rechter benoemd als een extreme gezinsproblematiek. De advocaten van dokter Gyselbrecht noemen het een geval van overmacht. De rechter vat samen: “Dit kan onderverdeeld worden in verdachtmaking van incest (naar zijn zesjarige dochter toe, nvdr), de gevaarlijke waanideeën van Stijn Saelens, het vreemde gedrag van de kleinkinderen, de emigratieplannen naar Australië en het zwakke weerstandsvermogen van echtgenote Elisabeth Gyselbrecht.”

“Gyselbrecht was in paniek nadat bleek dat Stijn Saelens met zijn gezin naar Australië wou verhuizen. In oktober 2011 volgde dan een klacht door André Gyselbrecht en Elisabeth Gyselbrecht tegen Stijn Saelens wegens zedenfeiten.” In het dossier worden dan ook twee grensoverschrijdende feiten die Stijn Saelens tegenover zijn zesjarige dochter gepleegd heeft, besproken. Het eerste feit dateert van 2010, waarbij hij haar geslachtsdelen zou gelikt hebben. Het zesjarige meisje vertelde dat later aan haar oma. Het tweede feit dateert van mei 2011, waarbij hij zijn dochtertje een tongzoen zou gegeven hebben. Elisabeth was daarvoor razend op haar man Stijn Saelens en liet haar dochters medisch onderzoeken. Ze diende ook een klacht in tegen haar man. Ze verklaarde later dat het nooit haar bedoeling was haar echtgenoot te straffen, hij liet zich psychologisch helpen en zij zag wel degelijk positieve vooruitgang.

Elisabeth voegde in een latere verklaring toe dat ze geen gevolg wou geven aan de feiten en verklaarde dat het goed ging met haar dochter. Zij wou de kleine Joséphine niet opnieuw confronteren met de traumatische ervaring en de situatie laten rusten. Het dossier rond de zedenfeiten kan dus geen schulduitsluitingsgrond voor de feiten vormen, aldus de rechtbank.

Gevaarlijke waanideeën en bizarre eetgewoontes

Volgens de rechter had André Gyselbrecht een ware negatieve obsessie opgebouwd ten aanzien van Stijn Saelens. “Hij slaagde er op die wijze in zijn schoonzoon dermate negatief af te schilderen dat zelfs mensen die Stijn Saelens niet kenden, de man zwart maakten.” Zo vertelde hij onder meer dat Stijn Saelens er bizarre eetgewoontes op nahield, waaronder slechts twee keer per dag te eten. Zelfs het feit dat zijn schoonzoon graag op blote voeten rondliep, werd negatief afgeschilderd door de dokter.

Elisabeth wou bemoeienissen vader stoppen

“Dochter Elisabeth stond in oktober 2011 onder druk van haar vader. Op het ogenblik van de feiten was zij nog evenwichtig en werkzaam als huisarts in praktijk van haar vader. Uit meerdere verhoren van Elisabeth blijkt dat zij sinds november 2011 voor de hereniging van haar gezin had gekozen. Zij was de bemoeienissen van haar vader beu (...) en vond dat hij zich niet hoefde te moeien met beslissingen van twee volwassen mensen.”

Ook benadrukte Elisabeth dat Stijn Saelens wel degelijk een betrokken vader was. De rechter citeert: “Hoewel vast staat dat Saelens een minder klassieke wijze van opvoeden had, blijkt dat Saelens een aanwezige en zeer betrokken vader was. Dat werd bevestigd door Elisabeth zelf.”

Tussenpersoon Pierre Serry

De rechtbank heeft het ook uitgebreid over tussenpersoon Pierre Serry. “Van in het begin was de opdracht om Stijn Saelens op te ruimen. Uit loyaliteit voor Gyselbrecht had Serry de opdracht aanvaard om iemand te zoeken, er werd een prijs van 150.000 euro afgesproken.

Serry was de persoon die sinds de zomer van 2011 in opdracht een huurmoordenaar zocht en via Evert de Clercq uiteindelijk Antonius Van Bommel aansprak.” Van Bommel overleed al in 2012.

Tussenpersoon Evert de Clercq

Ook de rol van Evert de Clercq komt aan bod. Hij is de tussenpersoon die de vrijspraak vroeg. Maar de rechtbank acht bewezen dat hij de link was tussen Pierre Serry en uitvoerder Antonius Van Bommel. “Er is het gegeven dat er zeer sporadisch telefonische contacten waren van de Clercq naar Serry, die ongetwijfeld het gevolg waren van eerder ontmoeting waarbij Serry vroeg om uitvoerders te zoeken voor de moord. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat Serry en Van Bommel elkaar kenden voordat de Clercq hen in het kader van de moord heeft samengebracht.”

Evert de Clercq kreeg onder meer 10.000 euro in contanten. De conclusie van de rechtbank is dan ook duidelijk: “Evert de Clercq was rechtstreeks betrokken bij de moord op Stijn Saelens. Zonder zijn medewerking was de moord niet mogelijk.”

Tussenpersoon Roy Larmit

De vierde beklaagde is Franciscus - Roy - Larmit. Hij voerde zijn oom, huurmoordenaar Van Bommel, de dag van de feiten naar het kasteel in Wingene. De Tilburger beweert dat hij niet wist wat de bedoeling was, maar hielp achteraf wel om het lichaam van het slachtoffer te begraven. De rechtbank stelt zijn verklaring in twijfel. “Het lijkt onmogelijk dat tijdens al die ritten met geen woord gerept werd over de opdracht van Pierre Serry.”

Larmit zou pas na lang stilzwijgen toegegeven hebben dat hij “met zijn nonkel naar België gereden was omdat die toen ziek was en het een lange afstand vond. Hij dacht volgens hem dat hij naar het kasteel ging omdat daar wel geld te verdienen was, maar hij wist niet wat precies de bedoeling.” Toch acht de rechtbank Larmit, die vaak onduidelijke en tegensprekende verklaringen gaf, schuldig als de vierde mededader aan de huurmoord op Stijn Saelens.

Beroep mogelijk

Dokter Gyselbrecht zit ondertussen al meer dan vier jaar in voorhechtenis. Bij een straf onder de 12 jaar, kan de dorpsdokter in principe al een aanvraag indienen om voorwaardelijk vrij te komen. Indien de dokter voor assisen was verschenen, had hij levenslang geriskeerd.

Voor Pierre Serry, die voor de dokter een huurmoordenaar ging zoeken, werd 26 jaar cel geëist. Voor de Nederlanders Evert de Clercq en Roy Larmit vraagt het Openbaar Ministerie 28 jaar en 24 jaar cel.

Of met de uitspraak ook het doek valt over de veelbesproken Kasteelmoord, valt nog af te wachten. Omdat het om een gecorrectionaliseerd proces gaat, hebben de beklaagden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Veel zal afhangen van de straf die de vier beklaagden krijgen.

WIE IS WIE?

© Photo News

André Gyselbrecht

Dokter André Gyselbrecht (67) wordt beschouwd als de opdrachtgever van de moord op zijn schoonzoon. Hij wilde hem uit de weg ruimen, omdat hij bang was dat Saelens met zijn dochter Elisabeth en de kleinkinderen naar Australië zou vertrekken. Het openbaar ministerie kende tijdens het proces geen genade voor de dokter uit Wingene. “Pure liquidatie”, klonk het nog. “De maatschappij moet maximaal beschermd worden. Wij zien geen andere verzachtende omstandigheid dan de afwezigheid van vorige criminele veroordelingen.”

“Alle pathetische verhalen zijn geknakt door de verklaringen van Pierre Serry. Ze zijn niet meer dan een rookgordijn om de waarheid te verdoezelen. Stijn Saelens moest voorgoed van de aardbol verdwijnen”, klonk het. “De opdracht om Stijn Saelens te doden dateert van juni of juli 2011 en had ook een heel duidelijke opzet: Stijn om het leven brengen”, aldus procureur Céline D’havé. “Dat in tegenstelling tot wat de burgerlijke partijen en André Gyselbrecht zelf beweren.”

© if

Pierre Serry

Pierre Serry (67), de beroepscrimineel uit Aalter was volgens de aanklagers de “tussenpersoon tussen de gewone wereld en de onderwereld”. Gyselbrecht vroeg hem om moordenaars te zoeken die Saelens uit de weg konden ruimen. Serry heeft steeds volgehouden dat hij onder druk werd gezet door zijn huisdokter, iets wat de procureur erkende en meenam als verzachtende omstandigheid. Het lichaam van Saelens werd vlakbij zijn chalet in Maria-Aalter gevonden.

© Photo News

Evert de Clercq

Evert de Clercq (54) riskeert 28 jaar cel. De Zeeuws man ronselde, de intussen overleden huurmoordenaar, Antonius ‘Ronnie’ Van Bommel. Hij deed dit in opdracht van Serry. Naast zijn activiteiten als criminele tussenpersoon baatte hij ook een growshop uit. “Zijn rol was bepalend voor de moord op Stijn Saelens”, zei de procureur vrijdag. Hij was volgens het ‘de missing link’. Als verzachtende omstandigheid telt alleen de afwezigheid van voorgaanden. Hij heeft huurmoordenaars gezocht en daaraan mooi geld verdiend. Hij werkte niet mee aan het onderzoek en heeft geen schuldinzicht.

© if

Roy Larmit

Roy Larmit (40), de neef van de huurmoordenaar Van Bommel, was aanwezig bij de moord in Wingene, maar volgens zijn verklaring zou Van Bommel geschoten hebben. Hij wist naar eigen zeggen op voorhand niet wat zijn oom van plan was. Het openbaar ministerie gelooft dat laatste niet. Het parket zei in haar pleidooi dat ze zelf niet zeker zijn wie geschoten heeft. “Er waren drie personen aan het kasteel: Ronnie van Bommel, Roy Larmit en Stijn Saelens. Zowel Saelens als Van Bommel zijn dood. We weten dus niet wie geschoten heeft op Saelens. Wie zegt dat het Larmit niet was?” Als verzachtende omstandigheid: hij is als eerste beginnen praten. Hij kwam echter al eerder in aanraking met gerecht, wegens een wietplantage. Ook zat hij al eens 14 dagen in de cel, vanwege een gestolen fiets.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer