Sint-Elisabethkerk straalt pracht en vreugde uit

Print
Sint-Elisabethkerk straalt pracht en vreugde uit

Foto: Jean Pierre Yzermans

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De Sint-Elisabethkerk in Stokkem is op Beloken Pasen, na drie jaar gesloten geweest te zijn, plechtig heropend en heringewijd.

Een brandje in 2015 zorgde voor zoveel ravage dat het gebedshuis onmogelijk voor godsdienstige vieringen kon gebruikt worden.
De leden van de kerkfabriek hebben het euvel krachtdadig aangepakt. Vooreerst moest het hele interieur ontdaan worden van rook, roet en andere vuiligheid, maar bij de restauratiewerken botsten de werklieden op heel wat andere mankementen die bij de vorige herstellingen over het hoofd gezien werden (losliggende vloertegels, de verzakking van het plafond in de doopkapel en de vele kleine kapotte glasraampjes).
De grote verbetering is het terugbrengen van het hoofdkoor in zijn architecturale oorspronkelijkheid.
Het pijnpunt was echter het verplaatsen van de preekstoel. Begin jaren 80 had men de preekstoel naar achteren verbannen. De H. Petrus die de kansel ondersteunt, wees met gestrekte hand naar de buitendeur, wat helemaal niet de bedoeling is. Nu wijst hij terug de plaats van het altaar aan.
Voor deze belangrijke gebeurtenis kwam monseigneur P. Hoogmartens naar Stokkem om de Heilige Eucharistieviering te leiden. Meer nog, tegelijkertijd met de heropening vormde de bisschop de 12-jarigen.
Voor deze dubbele heuglijke gebeurtenis was de kerk afgeladen vol. Circa 350 à 400 gelovigen volgden de plechtigheid. Bij het buitengaan hoorden we meer dan één kerkganger enthousiast getuigen dat de kerk van Stokkem de mooiste van de regio is.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio